สรุปการทำงานตามโครงการกองทุนเทใจ ระยะที่ 1

กองทุนเทใจช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2020

ทางเทใจได้ดำเนินการโอนเงินรอบแรกไปยัง องค์กรเพื่อให้แต่ละองค์กรดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง

องค์กรที่ 1 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 

สนับสนุน : ตะกร้ายังชีพให้กลุ่มคนเปราะบาง 51 ราย

ดำเนินการช่วยเหลือบุคคลกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ ทั้งที่ยังไม่มีสัญชาติไทย และกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ใน 3 ตำบล 2 อำเภอ คือพื้นที่ ตำบลแม่สลองนอก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และพื้นที่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 51 ราย โดย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ได้ดำเนินการจัดหาของใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จัดใส่ในตะกร้ายังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ จำนวน 5 กิโล กรัม 1 ถุง น้ำมันพืช 1 ขวด ไข่ไก่ 1 แผง มะม่วงสุก 1กิโลกรัม ผงซักฟอก 1 ถุง แชมพู 1 ขวด สบู่ 2 ก้อน ยาสีฟัน 1 กล่อง แปรงสีฟัน 1 ด้าม ทั้งนี้ยังได้มอบเงินใส่ซองเพื่อให้กลุ่มผู้เฒ่าได้นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันท่านละ 200 บาท


องค์กรที่ 2 มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

สนับสนุน : ของจำเป็นต่อคนข้ามเพศ 25 ราย 

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ ของจำเป็นต่อคนข้ามเพศที่ไม่มีแจกในชุดยังชีพอื่นๆเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนงสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชี โดยส่งมอบไปยังในพื้นที่ เชียงใหม่ ชลบุรี อุบลราชธานี ตรัง กรุงเทพมหานครและปริมมณฑล อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และยาต่างๆ 

องค์กรที่ 3 สหทัยมูลนิธิ

สนับสนุน : จัดถุงยังชีพ ให้ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลเด็กให้กับมูลนิธิ 30 ครอบครัว

สหทัยมูลนิธิ ได้จัดถุงยังชีพ ให้ครอบครัวอุปถัมภ์อำเภอบางไทร และอำเภอลาดบัวหลวง จ.อยุธยา จำนวน 30 ครอบครัว โดย ถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง นม และของอุปโภคต่างๆ รวมถึง หนังสือนิทานอีเล้งเค้งโค้งหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อดูแลตัวเอง

องค์กรที่ 4 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

สนับสนุน : ถุงยังชีพเทใจ แบ่งปัน 200 ครอบครัว

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) 

“ถุงยังชีพเทใจ แบ่งปัน”สำหรับ 200 ครอบครัวใน จ.ยะลา เป็นถุงยังชีพที่ทำให้ครอบครัวที่มีเด็กเปราะบางได้เข้าถึงอาหารที่จำเป็นต้องการดำรงชีวิต และเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันตัว ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ในถุงยังชีพ ลูกเหรียงสนับสนุนเนื้อผ้าบางส่วนให้กับหลายครอบครัว เพื่อให้เพียงพอต่อสมาชิกที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะจากการสำรวจเดิมของลูกเหรียงกับปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวมีเพิ่มขึ้นจำนวน 3-6 คนต่อ 1 ครอบครัว ผลจากการถูกเลิกจ้างงานจากในพื้นที่และจากประเทศมาเลยเซีย ทำให้มีแรงงานย้ายถิ่นกลับมาจำนวนมาก หลายครอบครัวได้รับการติดต่อเพื่อช่วยหางานให้ และหลายครอบครัวลูกเหรียงระดมนมกล่องจากโรงเรียนที่ปิดเทอม (โดยขอสนับสนุนจากครอบครัวที่มีบุตรในโรงเรียน แต่ไม่บริจาคนมให้กับลูกเหรียงเพื่อมอบให้กับเด็กๆที่ต้องการแทน) สนับสนุนนมกล่องสำหรับเด็กเล็ก ที่ครอบครัวไม่มีเงินซื้อนมสำหรับเด็กเล็ก


องค์กรที่ 5มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

สนับสนุน : ถุงยังชีพ 792 ครอบครัว

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนากับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาวะยากลำบากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ชุมชนแออัดเมือง ชุมชนกลุ่มแรงงานต่างชาติ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ภาคอีสาน ได้มอบถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปยัง 7 ชุมชมประกอบด้วย

1.ชุมชนสะพานปลา จ.สมุทรปราการ 200 ครอบครัว 

2.ชุมชนวัดดวงแข เขตปทุมวัน กทม. 120 ครอบครัว

3.ชุมชนจรัสเมือง เขตปทุมวัน กทม. 35 ครอบครัว

4.ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน กทม. 200 ครอบครัว

5.ชุมชนแฟลตรถไฟ เขตปทุมวัน กทม. 167 ครอบครัว

6.ศพด.ก่อนวัยเรียนราษฎ์พัฒนา มูลนิธิธรรมานุสรณ์ เขตหนองแขม กทม. 20 ครอบครัว 

7.จ.ศรีสะเกษ 20 ครอบครัว 

ทั้งนี้มีองค์กรใจดีอย่าง บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด ร่วมมอบถุงยังชีพเพิ่มด้วย


องค์กรที่ 6 บ้านอุ่นไอรักเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส

บ้านอุ่นไอรักได้เริ่มแจกจ่ายถุงยังชีพแล้วในบางคนที่ต้องช่วยยังเร่งด่วนเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักในแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 

องค์กรที่ 7 มูลนิธิขวัญชุมชน

สนับสนุน : มอบของใช้จำเป็นให้ 100 คน / ครอบครัว

มูลนิธิขวัญชุมชนได้จัดเตรียม หน้ากากผ้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สบู่ล้างมือ ปลากระป๋อง นม น้ำยาฆ่าเชื้อ ไปยังกลุ่มผู้พิการติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุ ครอบครัวที่ตกงานและมีเด็กอ่อนและเด็กพิการ ในพื้นที่เขตบริการของโรงพยาบาลรัตนบุรี และกลุ่มแรงงานนอกระบบขาดโอกาส ใน ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และทำงานร่วมกับเครือข่ายเขตบริการของโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์