กิจกรรมสอนหญิงทันภัยหญิง กลับมาจัดอีกครั้งในเดือนมิ.ย. 63

สอนหญิงทันภัยหญิง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2020

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ไกล้เคียง ทำให้หลายโรงเรียนปิดทำการและไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ มีผลทำให้ชั่วโมงการเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ และโรงเรียนจึงไม่สามารถให้มูลนิธิฯ เข้าไปจัดกิจกรรมได้ อีกทั้งการเดินทางที่ไม่สะดวกในหลายพื้นที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงการระดมทุนที่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทำให้มูลนิธิไม่สามารถจัดกิจกรรมต่อได้ในปีที่ผ่านมา

ในปี 2363 นี้ มูลนิธิฯ ได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 จากเงินบริจาคที่ได้ทำการระดมทุนมาเพิ่มเติม และขยายเวลาการระดมทุนต่อจนถึงเดือนตุลาคม