เริ่มการผลิตชุดคลุมปฏิบัติการ ครั้งที่1

ช่วยทันที ฮีโร่ไทยต้านโควิด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2020

หลังจากการเปิดระดมทุนได้ตามเป้าหมาย ทางโครงการได้เริ่มดำเนินการผลิตชุมคลุมปฏิบัติการ เพื่อจัดส่งไปยังโรงพยาบาล 19 แห่งทั่วประเทศ

ภาพการผลิต

การตัดเย็บชุด

การตรวจสอบคุณภาพการผลิตทุกชุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ชุดคลุมปฏิบัติการที่สำเร็จแล้ว

บรรจุใส่ห่อ และดำเนินการจัดส่งต่อไป