ส่งมอบสเปรย์แล้ว 5,637 ขวด

Shield+ สเปรย์หน้ากากผ้ากรองฝุ่น กันไวรัส เพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2020

สเปรย์พ่นหน้ากากผ้าช่วยกันเชื้อโรคโควิด นวัตกรรมทางเลือกของหน้ากากทางการแพทย์ที่ขาดแคลน เพื่อคนไทยใช้หยุดการแพร่กระจายเชื้อ

วันนี้เราขอรายงานผลการทำงาน ขณะนี้เราจัดการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปบริจาคกับโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP รองรับ ทำการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งถึงมือผู้รับบริจาค โดยเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปบริจาคมีจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ขวด

เดือนที่ผ่านมาเราได้ทำการติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังกวัด รวมไปถึงหน่วยงานที่ต้องทำงานในช่วงที่รัฐบาลประกาศมาตรการฉุกเฉิน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเขตต่างๆ บุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และสอบถามความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการจัดจำหน่าย จากนั้นทำการประสานงานกับบริษัทที่ทำการขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินการส่งผลิตภัณฑ์ไปให้สถานที่ต่างๆตามที่ผู้ประสานงานได้ขอรับบริจาคมา อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลสมุครสาคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สน. ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การส่งมอบ

วันที่ 23 เมษายน 2563

 • สน. ปทุมวัน จำนวน 300 ขวด


วันที่ 27 เมษายน 2563

 • ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 60 ขวด
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 ขวด


วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 180 ขวด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

 • พนักงานเก็บขยะสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,500 ขวด
 • กระจายให้กับด่านตำรวจทั่วกรุงเทพมหานคร 1,500 ขวด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย จำนวน 238 ขวด
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 859 ขวด


เราวางแผนที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้สถานที่ที่ขอรับบริจาค ได้แก่

 • โรงพยาบาลจุฬาฯ 1,000 ขวด
 • โรงพยาบาลตำรวจ 250 ขวด
 • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1,000 ขวด
 • โรงพยาบาลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 30 ขวด
 • โรงพยาบาลชัยโย จ.อ่างทอง 20 ขวด 
 • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลสงขลา 10 ขวด 
 • หน่วยพัฒนาบุคลากร ออกช่วยเหลือการแพทย์ 20 ขวด
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง ต้องการขอรับบริจาคมากว่า 10,000 ขวด ทางทีมได้จัดสรรให้เบื้องต้น 1,098 ขวด ซึ่งเงินบริจาคที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อจัดสรรให้
 • พนักงานเก็บขยะเฉพาะในกทม. มีจำนวนเกือบ 20,000 คน ที่ยังต้องทำงานหนักและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งทางทีมได้จัดสรรไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน จำนวน 1,500 ขวด แต่ยังไม่ทั่วถึง

ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้มีการบริจาคไปแล้ว 5,637 ขวด แต่ยังไม่พอกับความต้องการที่ขอรับบริจาคที่มีเข้ามาจำนวนมาก