กองทุนเทใจสู้โควิดส่งตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยไปยัง จ.ชายแดนภาคใต้

กองทุนเทใจสู้โควิด19

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2020

รายงานความคืบหน้าการใช้เงินในกองทุนเทใจสู้โควิดส่งตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยไปยัง จ.ชายแดนภาคใต้

โดยเราได้สนับสนุนงบประมาณ  734,237 บาท หรือดำเนินการได้ 28 ตู้ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 28 ตู้เป็น 56 ตู้ เพื่อจัดทำ“ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย” หรือ “PP Negative Pressure Chamber” ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร่วมกับเทใจ - TaejaiDotcom มูลนิธิแพทย์ชนบท และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 จากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ในสัปดาห์ทีผ่านมา โ ประกอบด้วย

 1. โรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี จังหวัดสงขลา
 2. โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา
 3. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
 4. โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
 5. โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
 6. โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
 7. โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา
 8. โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
 9. โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 10. โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 11. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 12. โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
 13. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 14. โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 15. โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา 
 16. โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 17. โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 18. โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 19. โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
 20. โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 21. โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 22. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
 23. 1. โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 24. โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก
 25. โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
 26. โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
 27. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 28. โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา
 29. โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา
 30. โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 31. โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา
 32. โรงพยาบาลเพชรบูร จังหวัดเพชรบูรณ์
 33. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
 34. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
 35. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 36. โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
 37. โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 38. โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 39. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 40. โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 41. โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
 42. โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 43. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 44. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 45. โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 46. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 47. โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 48. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 49. โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
 50. โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 51. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 52. โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 53. โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
 54. โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
 55. โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
 56. โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

ทั้งนี้เราตั้งเป้าหมายทำ 100 ตู้ ท่านที่สนใจสมทบทุนทำตู้เติม สนับสนุนได้ที่ https://taejai.com/th/d/negativepressurechamber/

ขอนำภาพมาฝากค่ะ

ติดตั้งที่โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา


ติดตั้งที่โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี


ติดตั้งที่ โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา