ThamMask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ อีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทยสู้ภัย Covid-19

Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2020

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีทุกองค์กร ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนโครงการ “ThamMask for Med” ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วจนทะลุเป้าหมายยอดรับบริจาคภายในเวลาไม่กี่วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มรับบริจาคจนถึงปัจจุบัน เราได้ดำเนินการผลิตและจัดส่งหน้ากากสะท้อนน้ำไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไทย จำนวน 76 จังหวัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 42,970 ชิ้น


หลังจากนี้ ทีมงานโครงการ ThamMask for Med จะเร่งดำเนินการผลิตและจัดส่งหน้ากากสะท้อนน้ำเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้ครบตามเป้าหมายการผลิต จำนวน 60,000 ชิ้น โดยที่ผ่านมา มียอดผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอรับหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศจำนวน 8,594 คน โดยทีมงานตั้งเป้าว่าจะต้องสามารถจัดส่งหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำอีกจำนวน 17,030 ชิ้น ให้แก่ผู้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ไม่เพียงเท่านั้น เนื่องจากทีมงานโครงการ ThamMask for Med ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กร จึงทำให้เราตัดสินใจเพิ่มจำนวนการผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำอีกจำนวน 40,000 ชิ้น รวมเป็น 100,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนหน้ากากสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - Use) ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์


บรรยายภาพ: หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำที่พร้อมจัดส่งไปยังบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดต่าง ๆ

ณ ตอนนี้ เราดำเนินงานมาเกือบถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีทุกฝ่ายขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนโครงการ “ThamMask for Med” เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาพวกเราได้รับเสียงสะท้อนชื่นชม และคำขอบคุณจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับหน้ากากสะท้อนน้ำเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ความช่วยเหลือสนับสนุนของทุก ๆ ท่านล้วนสร้างความหมายและรอยยิ้มให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างมาก นับจากนี้ เราจะเร่งผลิตและจัดส่งหน้ากากสะท้อนน้ำไปให้ผู้ลงทะเบียนรอบสุดท้าย เพื่อให้ได้รับหน้ากากภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการช่วยเหลือดูแลกันและกันในสังคมดังเช่นที่ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ThamMask for Med จะช่วยเป็นแรงสร้างสรรค์ให้สังคมไทยฟื้นฟูตนเองได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/thammaskformed/