รายงานความคืบหน้า บริจาคช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ [เชียงใหม่ & เชียงราย] กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล มอบแล้ว 116 หมู่บ้าน

บริจาคช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ [เชียงใหม่ & เชียงราย] กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2020

ตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการเมื่อวันที่ 2 เมษายน เราใช้เวลาระดมทุน 5 วัน ทำให้ยอดบริจาครวม 3,851,663 บาท

ทีมงาน วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พลอยเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู และอาสาสมัครได้ทยอยสั่งซื้อของ ได้ดังนี้

 1. เครื่องเป่าใบไม้
 2. ไฟฉายคาดหัว
 3. รองเท้าเดินป่า
 4. หน้ากากกันควัน
 5. ชุดยาปฐมพยาบาล
 6. ถุงมือกันไฟ

และเริ่มส่งมอบไปตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน จนถึงปัจจุบันสามารถกระจายไปได้ 116 หมู่บ้าน จาก 159 หมู่บ่านที่ตั้งใจไว้แล้ว เหลืออีก 43 หมู่บ้าน

หมู่บ้านที่กระจายไล่เรียงตั้งแต่อำเภอ กัลยาณิวัฒนา แม่แจ่ม เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง แม่อาย และอำเภออื่นๆรวมจำนวน 24 อำเภอ

สำหรับอำเภอ ฝาง แม่อาย และไชยปราการ 99%ของหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า ไม่มีอุปกรณ์ดับไปป่า อยู่ในพื้นที่ที่ต้องรักษาป่าและดับไฟป่าแต่สื่อเข้าไม่ถึง จึงทำให้การดับไฟป่าอยู่กันอย่างตามมีตามเกิด ไม่มีการระดมช่วยเหมือนเชียงใหม่ในอำเภออื่นๆ อีกทั้ง อ.แม่อาย พื้นที่ป่าที่ต้องเฝ้าระวังไฟ ก็ยังมีกับระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้

ขณะที่ของเชียงรายได้ส่งมอบไปยัง 3 ศูนย์ไฟป่าเชียงราย ประกอบด้วย

 1. ชุดของกรมป่า ที่ดูและ อำเภอแม่จัน (ดอยจรเข้) อำเภอเทิง และ อำเภอเชียงแสน
 2. ชุดหน่วยไฟป่าลำน้ำกก (เสือไฟ) ที่ดูแลอำเภอเมือง แม่สรวย เวียงป่าเป้า สถานที่ตั้ง อยู่ทางเข้าน้ำตกขุนกรณ์
 3. ชุดช่วยดับไฟป่า ที่ดูแลอำเภอแม่สรวย และอำเภอใกล้เคียง

นอกจากนี้ ได้นำอุปกรณ์บางส่วนไปมอบให้ อ.ปาย และ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนด้วย 3 กลุ่ม :

 1. กลุ่มอาสาสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านป่าแป๋-แม่แสะ1ชุด(พบกำลังช่วยกันดับไฟอยู่พอดี)
 2. มอบให้สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย

เราขอนำภาพมาให้ทุกท่านดูค่ะ


เมื่อจัดกิจกรรมส่งมอบแล้วจะนำรายงานทั้งหมดมาอัพเดทอีกครั้งค่ะ