เริ่มดูแล 7 โรงพยาบาล ในสัปดาห์แรก (3-10 เมษายน 1,400 กล่อง) ขยายเป็น 10 โรงพยาบาล ในสัปดาห์ที่สอง (13-17 เมษายน 2,100 กล่อง) และวางแผนส่งอาหารให้โรงพยาบาลเหล่านี้สัปดาห์ละครั้ง ตลอดเดือนเมษายน 2563

Food for Heroes หนึ่งกล่องหนึ่งกำลังใจ ช่วยบุคลากรโรงพยาบาลไทยสู้ภัย Covid-19

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2020

บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนโครงการ “Food for Heroes” ขณะนี้เราเริ่มดำเนินการจัดส่งอาหารกล่องที่ดีมีคุณภาพให้กับฮีโร่บุคลากรของโรงพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งรายละเอียดการจัดส่งอาหารในแต่ละวันมีดังต่อไปนี้

วันที่จัดส่งสถานที่
จำนวนอาหาร  
(กล่อง)
3 เม.ย. 63โรงพยาบาลลาดกระบัง100
7 เม.ย. 63

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

100

100

8 เม.ย. 63

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

100

300

9 เม.ย. 63

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

200

300

10 เม.ย. 63โรงพยาบาลลาดกระบัง200
13 เม.ย. 63

สถาบันบำราศนราดูร

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

300

200

14 เม.ย. 63

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

100

100

15 เม.ย. 63

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

100

300

16 เม.ย. 63

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

300

300

17 เม.ย. 63

โรงพยาบาลลาดกระบัง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

200

200

ในส่วนการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย ขณะนี้พวกเราได้ช่วยกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการหลายสิบราย รวมคนงานหลายร้อยชีวิต อาทิ ร้านข้าวกล่องอาม่า ร้านข้าวกล่องสัมมนา ร้านใบเหลียง ร้านพิเศษใส่ไข่ ร้านกรองแก้ว ร้านครัวไหมพร ร้านข้าวกล่อง55 ร้านกินไรดี ร้าน Mum mum ร้าน Art cafe ร้าน Hom ร้าน Halalize ร้าน LAX ร้านแด๊กกระเพราบึ้ม และร้านพี่หมีมีข้าว เป็นต้น เราได้ช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการ รวมไปถึงลูกจ้าง พ่อครัว แม่ครัว หลายร้อยชีวิตให้ยังคงมีรายได้จุนเจือครอบครัว และมีแรงใจสู้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ไปพร้อมกัน

กิจกรรมในสัปดาห์ที่สอง 


บรรยายภาพ: คุณ ณัฐนิช ทองไกรแสน CEO / Co-founder ของบริษัท อีเวนท์ บานาน่า นำทีมจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

ภารกิจของ Food for Heroes เดินทางมาสู่สัปดาห์ที่สองของการจัดส่งอาหาร บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด เพิ่มเป้าหมายจาก 7 โรงพยาบาลในสัปดาห์แรก เป็น 10 โรงพยาบาลในสัปดาห์นี้ (รายชื่อโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร รพ.นพรัตนราชธานี และ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์) จากนั้นในสัปดาห์ต่อๆไป เราวางแผนจะจัดส่งอาหารให้ทั้ง 10 โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน 

โครงการ Food for Heroes มีเป้าหมายที่จะจัดส่งอาหารให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานและค่าใช้จ่ายของเหล่าฮีโร่ในโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้อย่างแท้จริง เพราะเราเห็นถึงความสำคัญของอาหารที่ดีมีคุณภาพ ที่จะช่วยเป็นทั้งแรงกายและกำลังใจสำคัญให้กับเหล่าฮีโร่ทุกท่าน ทั้งแพทย์ พยาบาล รปภ. และบุคลากรทุกส่วนงานในโรงพยาบาล ซึ่งการบริการอาหารให้กับฮีโร่เหล่านี้จะช่วยลดความแออัดในการไปต่อคิวซื้ออาหารที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 


บรรยายภาพ: การจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563


บรรยายภาพ: บุคลากรโรงพยาบาลกำลังต่อแถวรับอาหารกล่องจากโครงการ

การลงพื้นที่ทำให้เราเห็นว่า บุคลากรแต่ละโรงพยาบาลต้องรับภาระหนักขึ้นกว่าที่เราคิดมาก อีกทั้งขั้นตอนการทำงานก็มีมากขึ้น เคร่งครัดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 เหล่านี้ทำให้เวลาในการหาซื้ออาหารรวมถึงเวลาพักของบุคลากรยิ่งมีน้อยลง แต่เพียงได้รับกำลังใจเล็กๆ น้อยๆ อย่างอาหารที่ดีมีคุณภาพ ก็สามารถสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับพวกเขาได้มากทีเดียว


บรรยายภาพ: ผู้ประกอบการรายย่อยกำลังจัดเตรียมอาหารให้กับโรงพยาบาล

สุดท้ายนี้เรามาเกือบถึงครึ่งทางของภารกิจแล้ว อีเวนท์ บานาน่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนโครงการ “Food for Heroes” และเพื่อผลักดันให้โครงการบรรลุเป้าหมาย พวกเราขอความร่วมมือทุกท่านในการบอกต่อโครงการนี้กับคนรู้จัก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือทั้ง 10 โรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากประเทศไทยยังคงมียอดผู้ป่วย COVID-19 รักษาตัวอยู่กว่า 1,200 ราย และยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน จึงคาดว่าเหล่าบุคลากรในโรงพยาบาลทุกท่านยังคงต้องทำงานหนักกันอย่างต่อเนื่อง และหากพวกเขายังไม่ได้พัก เราก็จะไม่หยุดจัดส่งอาหารและกำลังใจให้กับพวกเขาเช่นกัน