ความคืบหน้าชุดตรวจสอบไวรัสโรคโควิด-19

กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2020

การตรวจโควิด-19 นั้นมี 2 ประเภทคือ

การตรวจดูเชื้อ

  • ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งเป็นเทคนิคที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง มีความแม่นยำสูง แต่หากว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจนั้นมีราคาค่อนข้างสูง (หลักล้าน) ต้องใช้บุคลากรและห้องปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญซึ่งมีน้อยมากในประเทศไทย จึงไม่สามารถตรวจได้ทุกพื้นที่ในประเทศ และนอกจากนั้นยังใช้เวลาตรวจอย่างน้อย 2-3 วันก่อนที่จะรู้ผล

การตรวจภูมิต้านทาน (Antibody)

  • เป็นเทคนิคที่ถูกและรวดเร็ว แต่หากว่าความแม่นยำจะต่ำกว่าแบบแรก เพราะต้องใช้เวลานานเป็นอาทิตย์หลังจากที่ร่างกายรับเชื้อโรค ก่อนที่ร่างกายจะเริ่มสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา


ทางทีมวิจัยจึงพยายามหาวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำสูงเทียบเท่ากับเทคนิคPCR แต่มีราคาถูก อุปกรณ์ราคาไม่แพง ไม่ต้องสกัดเชื้อโรคลดขั้นตอนเสี่ยง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 1 ช่วโมง แต่มีความแม่นยำเทียบเท่า PCR ทีมจึงเลือกใช้เทคนิคที่เรียกว่า CRISPR ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต่างประเทศพัฒนาขึ้นมา แต่ทีมนำมาปรับต่อเพื่อประยุคใช้ทำให้เกิดได้จริงในประเทศไทย

การวิจัยตอนนี้ถือว่าก้าวหน้ามาพอสมควร ล่าสุดวันที่ 13 เมษายน 63 ทีมได้ทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่างจริงที่ถูก Blind คำตอบ 10 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าเราสามารถตอบถูก 100% ที่สำคัญคือตัวอย่างเหล่านี้เป็น crude samples ไม่ได้สกัด RNA มาก่อน วิธีนี้ช่วยขจัด Bottleneck ของหลายๆสถานที่ โดยเฉพาะรพ.ที่ไม่มีแลปสกัด RNA  

ขั้นตอนการวิจัยต่อไปคือต้องใช้คอมพิวเตอร์ ai ช่วยในการทำ image analysis เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านค่าตัวอย่างที่มี RNA ของไวรัสอยู่น้อยได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และทำการวิเคราะห์ตัวอย่างให้มากขึ้นเพื่อทดสอบและนำไปสู่การใช้จริง