ส่งมอบโล่ป้องกัน Covid-19 เพื่อการตรวจเชื้ออย่างปลอดภัยเรียบร้อย

ผลิตโล่ป้องกัน Covid-19 เพื่อการตรวจเชื้ออย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2020

สวัสดีค่ะ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง FabCafe ได้ผลิตโล่ป้องกัน Covid-19 (3D Swab Shield) ด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากลำคอได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นจำนวน 100 ชุดเรียบร้อยแล้ว

อุปกรณ์ดังกล่าว จะช่วยป้องกันการติดเชื้อจากละอองฝอย (droplet) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์นี้นอกจากช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากช่องคอของผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานจากการติดเชื้อ เนื่องจากการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีปกติ น้ำลายของผู้ป่วยสามารถกระเด็นมาเข้าหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดาย

เราขอนำภาพมาฝากค่ะ


ขอบคุณผู้บริจาคใจดีทุกท่านที่มอบโล่ห์ให้กับนักรบชุดขาวทุกท่านค่ะ