ศูนย์การเรียนอโวด้า ศูนย์การเรียนรู้ของเด็กเวียงแก่น จ.เชียงราย

อาคารเรียนภาษาและอาชีพเพื่อน้องในสามเหลี่ยมทองคำ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2020

หลังจากการระดมทุนเสร็จสิ้น มูลนิธิอโวด้าได้เริ่มการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนอโวด้าขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 62 – 12 ธันวาคม 62 ช่วงระยะเวลา 3 เดือน ของการก่อสร้างศูนย์การเรียนแห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร เด็กๆ และชาวบ้าน จนอาคารเสร็จสิ้น

ศูนย์การเรียนอโวด้า สามารถสร้างโอกาสให้กับ เด็กด้อยโอกาส อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เด็กๆ ต่างดีใจและมีความสุขที่มีสถานที่เรียนในศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กๆ ในพื้นที่ มูลนิธิอโวด้าพร้อมส่งเสริมพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการใช้ชีวิต สอนภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ และทักษะการประกอบอาชีพ อาทิ อบขนม ทำอาหาร พื้นฐานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ศูนย์การเรียนแห่งนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และชีวิตของพวกเขาได้มีความหวังและได้พัฒนาขึ้นอีกครั้ง

ภาพประกอบ

ห้องเรียนเก่า

ขึ้นโครงศูนย์การเรียน

อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อาคารที่เสร็จสมบูรณ์

เวทีเล็กๆ ของศูนย์

พื้นที่ใช้งานต่างๆ ของศูนย์ฯ แห่งใหม่

ความประทับใจจากเด็กๆ


“ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะ ที่ได้สนับสนุนในการสร้างศูนย์การเรียนอโวด้า และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสอย่างหนูได้เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษ และได้เข้ามาเรียนดนตรีต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้นี้สามารถทำให้หนูเป็นผู้นำที่ดีและมีความรับผิดชอบมากขึ้น และหนูสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสอนเพื่อนๆ ได้ค่ะ และสิ่งสำคัญที่สุดทำให้หนูห่างจากสารเสพติดค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกๆ เรื่องค่ะ ขอบคุณค่ะ"
กุลณัฐ ชัยบุรีโอภาษ (หมี) 

“ขอบคุณศูนย์อโวด้า ที่เปิดโอกาสให้หนูได้เรียนรู้ในการทำอาหาร การเรียนภาษาอังกฤษ และในการเรียนดนตรี สิ่งเหล่านี้ช่วยให้หนูออกห่างจากสารเสพติด และได้ประกอบอาชีพได้อนาคตมากขึ้น หนูจึงอยากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะ”
จิรนันทร์ ไชยะ (ฝ้าย)

"ขอบคุณศูนย์อโวด้า ที่ทำให้หนูได้เรียนภาษาอังกฤษ ได้เรียนดนตรี และทำอาหาร ศูนย์อโวด้าทำให้หนูมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ห่างไกลจากยาเสพติด และนำไปใช้ในอนาคตได้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะ"
เพชรไพลิน ถวัลย์ธำรงสิน (แพรวา) 

"ขอบคุณศูนย์การเรียนรู้อโวด้า ที่ทำให้ผมได้เรียนภาษาอังกฤษและดนตรี สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมได้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และไปแบ่งปันหรือฝึกสอนเพื่อนๆ ได้ต่อ และสิ่งที่ทำคัญที่สุดก็คือ สามารถทำให้ผมออกห่างและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านจริงๆ ด้วยครับ ขอบคุณครับ"
ธนกฤต แซ่ลี (เซน) 

"ขอบคุณศูนย์การเรียนรู้อโวด้าทั้งเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ การเล่นดนตรี และการทำอาหาร และคอยช่วยเหลือหนูในยามลำบาก ทำให้หนูห่างไกลจากยาเสพติด แต่กลับทำให้หนูมีความรู้ทางด้านทักษะต่างๆ มากขึ้น จึงอยากขอบคุณศูนย์การเรียนรู้อโวด้าและผู้สนับสนุนทุกท่าน ขอบคุณค่ะ"
ธนาพร ศาลางาม (ครีม) 

"ขอบคุณศูนย์การเรียนรู้อโวด้าที่ได้เปิดโอกาสให้หนูได้เรียนรู้ทางด้านภาษา ด้านดนตรี ทักษะการทำขนม รวมถึงการได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้หนูได้เจอกับสภาพแวดล้อมที่กว้างมากขึ้น และยังให้หนูได้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยค่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ"
วรรณนิสา ไชยลังการ (วิว)

ขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้อโวด้าที่ได้เปิดโอกาสให้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ในการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนดนตรี และการทำอาหาร ที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ และห่างไกลจากยาเสพติด และสิ่งสุดท้ายคือ หนูอยากขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะ"
ภัทรจิรา แซ่เติ๋น(กิ๊ฟ)