ผลการทำหมันแมวตลอดปี 2562

ทำหมันแมวสัญจรกับมูลนิธิรักษ์แมว

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2020

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร ดำเนินการทำหมันแมวสัญจรตลอดปี 2562 เป็นจำนวน 30 แห่ง สามารถทำหมันให้ทั้งแมว และ สุนัข ได้ 4,164 ตัว

เป็นแมวเพศผู้       1,647 ตัว
            เพศแมีย    2,138 ตัว

เป็นสุนัขเพศผู้       151 ตัว
            เพศเมีย     228 ตัว

ประมวลภาพกิจกรรม

การลงทะเบียน

แมวที่รอรับการทำหมัน

อุปกรณ์เครื่องมือ และของใช้จำเป็น

คุณหมออาสา ช่วยกันผ่าตัดทำหมัน

สุนัขก็มาทำหมัน

เตรียมสถานที่พักฟื้นหลังผ่าตัด

หลังจากผ่าตัดทำหมัน ทำความสะอาดแมว และรอพักฟื้น

ทบทวนการดูแลแมว สุนัข หลังการผ่าตัด ให้ผู้ปกครอง

ผู้ปกครองมารอรับแมว และ สุนัข กลับบ้าน

หลังจากจัดกิจกรรม คุณหมอ และอาสาก็ช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือการทำหมันแมว-สุนัข ในปี 2563 ได้ที่ ทำหมันแมวปี2563