กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020

โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13

กลุ่มเป้าหมาย เด็กป่วยจำนวนเด็กป่วยจำนวน 1,460 คน ใน 9 โรงพยาบาล และ ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้แก่

 1. โรงพยาบาลตำรวจ
 2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช
 6. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 7. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 8. โรงพยาบาลราชวิถี
 9. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 10. ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรมวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
วันปีใหม่วันที่ 18 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 19 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
(รพ.เด็ก)

วันที่ 20 ธ.ค. 6209.00-12.00
13.00-15.30
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 24 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช

วันที่ 25 ธ.ค. 6208.30-12.00โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
วันเด็กวันที่ 9 ม.ค. 6308.00-12.00ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 10 ม.ค. 6309.00-12.00โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 11 ม.ค. 6308.00-12.00โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 22 ม.ค. 6313.30-15.30โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 ม.ค. 6309.00-12.00ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงาน

 1. ประสานงานเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายวันทำกิจกรรมและทำหนังสือขอนุญาตเข้าทำกิจกรรมและถ่ายรูปในโรงพยาบาล
 2. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยแพ็คและห่อของขวัญ จำนวนวันละ 5 คน
 3. จัดหาซื้อของขวัญปีใหม่ ประเภท ตุ๊กตา, ของเล่นเด็ก ชาย- หญิง, ของเล่นเสริมพัฒนาการ
 4. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการแพ็คของขวัญ เช่น ฉลากจับของขวัญ, กระดาษห่อของขวัญ, โบว์ของขวัญ,เทปใส, กาวสองหน้า เป็นต้น และดำเนินการแพ็คของขวัญปีใหม่ จำนวน 1,200 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
 5. ประกาศรับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม “ ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 13 ”จำนวนทั้งหมดประมาณ 15 คน
 6. ดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 13”

บรรยากาศการจัดงาน