สอนความรู้ด้านการเงินให้เด็กนักเรียนวันดวงแข 18 คน

สนามเด็กเล่นทางการเงินเพื่อเด็กไทย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2020

ทีมงาน W Academy เราได้เข้าไปสอนน้องๆ โรงเรียนขยายโอกาสที่วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเงินจำนวน 8 หัวข้อใหญ่ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ จะจัดการสอนเป็นเวลาทั้งหมด 16 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 18 คน

กิจกรรมเสริสร้างพัฒนาการทางด้านทักษะการออม การวางแผนการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการรู้จักกับสินทรัพย์ เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก กองทุน ผ่านเกมส์จำลองเสมือนจริง มีการจดรายรับรายจ่ายประจำสัปดาห์เพื่อมาประเมินว่าหากมีของสักชิ้นนึงจะต้องใช้เวลาเก็บออมนานเท่าไหร่ และจำนวนไหนถึงพอเหมาะกับการออม

ภาพกิจกรรมก่อนที่จะเริ่มการเรียนรู้ทางเราได้มีการจัดแบบทดสอบความรู้ (pre-test) กับน้องๆ ก่อนการเรียนน้องๆ ได้มีความรู้เป็นทุนเดิมอยู่เท่าไหร่และหลังจากเรียนรู้จบไปแล้ว มีการพัฒนาด้านไหนบ้าง และหลังจากที่ได้ทำการทดสอบนั้น น้องๆ ได้มีพัฒนาการเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ตัวพฤติกรรมนั้นอาจจะต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการปฏิบัติและทำซ้ำเพื่อให้เกิดความเคยชิน

ความประทับใจจากผู้ร่วมกิจกรรม


หลังจากเรียนรู้จบแล้ว น้องๆ ได้บอกความรู้สึกว่า “เป็นคลาสเรียนที่สนุกมากเหมือนไม่ได้เรียน แต่มาเล่นมากกว่า อยากที่จะเข้าร่วมคลาสอีกหากมีความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ได้เปลี่ยนความคิดที่ว่าการเงินเป็นเรื่องยาก จริงๆ แล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด”

ส่วนทีมอาจารย์ก็ได้เห็นว่า "จริงๆ เรื่องนี้มีความสำคัญและหากเป็นไปได้อยากให้มีผู้จัดการเรียนการสอนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และถ้ามีโอกาสอยากให้กลับมาสอนอีกครั้ง"