รายงานฉบับที่ 2 Life Hero ได้ร่วมกันส่งน้องๆ 170 คน

Life Hero Thailand

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2019
สวัสดีค่ะผู้สนับสนุน Life Hero ทุกท่าน :)
แคมเปญ Life Hero ปี 2561 ทำให้ ได้ร่วมกันส่งน้องๆ 170 คน เพื่อเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเวลา 3 ปี (ม. 1 – ม.3) โดยโปรแกรมนี้เราเพิ่มเติมการทำงานให้เข้มข้น โดยเติมระบบพี่เลี้ยง และแนะแนวอาชีพ/เรียนต่อให้พร้อมที่สุด ร่วมมือกับเราในการทำ Job Mapping for Low and Semi-Skilled Labors ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่/ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสำคัญสำหรับออกแบบงานแนะแนวอาชีพ/ศึกษาต่อในช่วงปีที่ 3 (ม. 3) 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ณ เดือนกรกฏาคม 2562 นักเรียนของกองทุนเรา กระจายใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมี
นักเรียนทุนในจังหวัดน่าน 57 คน
เนักเรียนทุนในจังหวัดชียงใหม่ 36 คน
นักเรียนทุนในจังหวัดลำปาง 18 คน
นักเรียนทุนในจังหวัดลำพูน 49 คน
นักเรียนทุนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 คน

นักเรียนทุนส่วนใหญ่เป็นหญิงจำนวน 108 คน และนักเรียนชายจำนวน 62 คน กำลังเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1โดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่นักเรียนทุนได้นั้นได้นำเงินไปใช้สำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี ค่าเดินทางไปโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยคุณครูเขามาช่วยด้วยเรื่องความเหมาะสมกับการใช้จ่าย 
สำหรับเปิดเทอมใหม่นี้ เราจึงขอนำผลการเรียนของเด็กทุกคนมาฝากพร้อมกับ นอกจากนี้ยังมีเรายังมีจดหมายจากน้องๆที่เขียนมาถึงทุกท่านด้วยค่ะ