ผลิตโครงสร้างเตียงและระบบควบคุมการทำงานของเตียง

เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2019

Bederly และศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 สาขาวัดป่าสาละวัน โดยศูนย์วัดป่าสาละวันต้องดูแลประชากร 15,000 คน ใน 7 ชุมชน และผู้ป่วยนอนติดเตียงไม่น้อยกว่า 30 ครอบครัว "Give and Take" เป็นโครงการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เตียงพยาบาล ถังออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เนื่องจากปัญหาเตียงนอนเพื่อผู้ป่วยติดเตียงมีบริการให้ยืมแก่ประชาชนไม่เพียงพอ ทางทีมงานจึงสนับสนุนเตียงนอนอัจฉริยะขึ้นมาจำนวน 5 เตียง หรือ 5 ครอบครัว เพื่อสนับสนุนศูนย์ Give&Take ต่อไป

แผนการทำโครงการ

การขออนุญาติจริยธรรมในมนุษย์

รูปภาพประกอบ

ประชุมทีมงานและคัดเลือกผู้ป่วยนอนติดเตียงในชุมชน จำนวน 5 ราย

การผลิตเตียง

การผลิตโครงสร้างเตียง

การผลิตระบบควบคุมการทำงานของเตียง