อาคารเรียน รร.วัดบ้านราม หลังใหม่เสร็จแล้ว

ฟื้นฟูโรงเรียนวัดบ้านรามจากพายุปาบึก

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2019

หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุปาบึก ทำให้อาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านราม ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดความเสียหาย ทางโรงเรียนจึงได้วางแผนการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบชั้นเดียว 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง หลัง เป็นระยะเวลา 150 วัน พร้อมวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ครู บุคลากร ตลอดจนชุมชน ได้ใช้เป็นกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีโรงเรียนที่มีความปลอดภัย

งานก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จก่อนกำหนด และวันที่ 26 ธันวาคม 2562 หลังจากการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ทำให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน สามารถเข้าเรียนตามชั้นเรียนได้เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาคารเรียนแห่งใหม่ :

ภาพด้านหน้าต่างห้องเรียน

ภาพด้านประตูทางเข้าของห้องเรียน

ความประทับใจจากนักเรียน


เด็กหญิงธีราภรณ์ ทิพย์บุญแก้ว (น้องใบเตย)

ดีใจที่ได้รับอาคารเรียนหลังใหม่ มีความสะดวกสบาย มั่นคงแข็งแรง ขอบขอบคุณทางบริษัทต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์เทใจดอทคอม ที่ได้จัดสรรงบประมาณ ในการในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้หนู ขอขอบคุณมากๆ เลยค่ะ 


เด็กหญิงรุจิกานต์ เส้งเอียด (น้องเอิน) 
หนูดีใจและประทับใจที่เห็นทางบริษัทต่างๆ และเว็บไซต์เทใจดอทคอม ได้ให้งบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหาย หนูดีใจและซาบซึ่งใจมากๆ เลยค่ะ หนูจะดูแลอาคารเรียนหลังใหม่และหนูจะตั้งใจเรียน ให้สมกับที่ท่านให้ความสำคัญกับการเรียน มอบอาคารเรียนหลังนี้ให้ ขอบคุณค่ะ 


เด็กหญิงวริสรา คงเขียว (น้องไหม) 
หนูดีใจและประทับใจมาก ที่โรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขทุกอย่าง หนูดีใจที่หนูได้อาคารเรียนหลังใหม่ อาคารเรียนหลังใหม่ทำให้หนูมีคอมพิวเตอร์ มีโต๊ะ มีเก้าอี้ใหม่ และหนูก็อยากให้มีเด็กนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพิ่มขึ้นอีกเยอะๆ และหนูขอมีคุณครูเพิ่มด้วยนะคะ และที่ขาดไม่ได้หนูขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน บริษัทต่างๆ รวมถึงพี่ๆ ผู้บริจาคเทใจทุกคน ที่ทำให้หนูได้มีอาคารเรียนหลังใหม่หลังนี้ ขอบคุณค่ะ 

ความประทับใจจากคุณครู


คุณครูศรัณยพัชร เพ็ชรศรี (ครูนุช)
รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่ได้อาคารเรียนหลังใหม่ให้นักเรียน และมีห้องเรียนที่สะดวกสบาย ถึงแม้ว่าโรงเรียนของเรามีนักเรียนจำนวนไม่มาก แต่นักเรียนมีคุณภาพ อย่างเช่น มีผล O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ดิฉันพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
ขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างและผู้บริจาคเงินในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่หลังนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณแทนเด็กๆ ตลอดจนผู้ปกครองอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ