แผนจัดกิจกรรมป้องกันโรคซึมเศร้าให้แก่เยาวชน จ.เชียงราย 10 คน

สติบำบัดเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2019

ทีมงานมมูลนิธิแฮปปี้เนสยูแคนกี๊ฟ จัดกิจกรรมวิธีการจัดการอารมณ์และความคิด ด้วยวิชาสติบำบัด ให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งแบบเดี่ยว และกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 5 คน) รวมทั้งหมด 10 คน ในจังหวัดเชียงราย โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24/12/2562 – 24/03/2563

มีทั้งหมด 7 กิจกรรม ดังนี้

  1. สอบถามประวัติส่วนตัว ครอบครัว อาการปัจจุบัน และทำแบบทดสอบความเครียด / โรคซึมเศร้า
  2. กิจกรรมวางพื้นฐานอารมณ์ สมาธิ และ สติ
  3. กิจกรรมเพื่อรู้ทันความรู้สึก ความคิด และรู้จักปล่อยวาง
  4. กิจกรรมลดปมความขัดแย้งภายในใจ ใคร่ครวญสัมพันธภาพ
  5. กิจกรรมฝึกการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง มีความคิดบวก
  6. กิจกรรมฝึกให้อภัย มีความเมตตา เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
  7. ทบทวนกิจกรรมทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน