ความคืบหน้าอาการน้องเมย์ วันที่ 19 ธ.ค. 62

เติมเลือดให้น้องเมย์ที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมีย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2019

- ผู้ปกครองได้ดำเนินการพาน้องเมย์ไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณครูประจำชั้นของน้องเมย์เป็นคนคอยดูแลในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละครั้ง และทำบันทึกส่งให้กับทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) โดยที่น้องเมย์ได้เดินทางไปเติมเลือดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62 และจะเดินทางไปเติมเลือดครั้งต่อไปในวันที่ 23 ธ.ค. 62 

- ในส่วนของการรักษาระยะยาวเพื่อให้น้องเมย์หายจากโรคธาลัสซีเมียนั้น เนื่องจากการรักษาต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก และมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ขณะนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก คุณครู และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) กำลังพยายามช่วยกันประสานกับองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือและส่งต่อให้น้องเมย์ได้รับการรักษาในระยะยาวเพื่อที่จะให้หายจากโรคธาลัสซีเมียต่อไป

เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) เดินทางไปเยี่ยมและติดตามคอยดูแลน้องเมย์หรือน้องน่ออ๊ะ(ชื่อภาษากะเหรี่ยง) ด.ญชัญญานุช ชอบสราญ พบว่าน้องเมย์มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้น โดยที่น้องเมย์จะยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าแต่ก่อน อีกทั้งยังสามารถร่วมเล่นกีฬาและกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ตามปกติแล้ว จากที่แต่ก่อนจะเหนื่อยง่าย และอ่อนเพลีย จนไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆได้ แต่เมื่อใกล้ถึงครบกำหนดเวลาที่จะต้องไปเติมเลือด สุขภาพของน้องเมย์ก็จะแย่ลงตามสภาพอาการของโรคธาลัสซีเมีย แต่เมื่อได้เติมเลือดมาแล้ว ทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับ โดยที่น้องเมย์จะได้รับการดูแลจากคุณครูประจำชั้น คุณครูในโรงเรียนและเพื่อนๆ อย่างใกล้ชิด ทำให้น้องเมย์มีสุขภาพจิตที่ดีมาก โดยที่ครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องเมย์ พบว่าน้องเมย์สดใสและมีรอยยิ้มบ่อยขึ้น และน้องเมย์ยังได้ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ คนที่ได้ช่วยเหลือน้องเมย์ และเขียนข้อความฝากมาดังนี้


“ สวัสดีค่ะ หนูชื่อนออ๊ะค่ะ ตอนนี้หนูสบายดีค่ะ แต่หนูต้องไปหาหมอทุกเดือนอยู่ค่ะ ”
ด.ญ.ชัญญานุช ชอบสราญ(น้องเมย์/น่ออ๊ะ) 

ในส่วนของการรักษาระยะยาวเพื่อให้น้องเมย์หายป่วยจากโรคธาลัสซีเมียนั้น ผู้เกี่ยวข้องต่างกำลังพยายามช่วยกันประสานกับองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือและส่งต่อให้น้องเมย์ได้รับการรักษาในระยะยาวเพื่อที่จะให้หายจากโรคธาลัสซีเมียต่อไป ซึ่งเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเติมเลือดของน้องเมย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเทใจและผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ คนในครั้งนี้ ช่วยทำให้พวกเราทุกคนที่รักน้องเมย์ต่างมีกำลังใจในการที่จะช่วยกันพยายามหาทางให้น้องเมย์หายป่วยจากโรคนี้ และได้มีชีวิตและใช้ชีวิตได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปให้ได้

“ ขอบคุณแทนน้องเมย์มากๆ นะครับ น้องเมย์เป็นเด็กดี เป็นเด็กน่ารัก พวกเราอยากเห็นเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ มีอายุที่ยาวนานเหมือนคนปกติทั่วไป และได้ใช้ชีวิตตามความฝันของเขา ขอบคุณทุกๆ คนที่ให้โอกาส และช่วยเหลือน้องเมย์ พวกเราทุกคนที่รักเมย์รู้สึกซาบซึ้งมาก และจะพยายามช่วยกันหาวิธีและช่องทางที่จะทำให้น้องเมย์หายขาดจากโรคนี้ให้ได้ครับผม ”
ไตรรงค์ บัวสุวรรณ ผู้ประสานงานภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)