เกียรตินาคินภัทร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

KKP รวมน้ำใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทุกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2019

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินสนับสนุนซึ่งรวบรวมจากการบริจาคของลูกค้า พนักงาน และกลุ่มธุรกิจฯ  ให้กับ “KKP รวมน้ำใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทุกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

“ มูลนิธิกระจกเงา จำนวน  1,145,524.98  บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ให้สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ นอกจากนั้นยังมีการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับการการดำรงชีวิตภายหลังผู้ประสบภัยกลับเข้าพื้นที่อีกด้วย 

นอกจากนี้ยังเมื่อเดือนตุลาคมยังได้พาพนักงานและอาสาสมัครไปช่วยกัน เราขอนำภาพมาฝากกันค่ะ

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผ้ประสบภัย

ร่วมแรงแข็งขันเอาโคลนออกไป เอาคนกลับมา

ช่วยกับเก็บกวาดเศษไม้ที่มากับน้ำออก

ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ