พัฒนาเด็กนักเรียน จ.สระบุรี ด้วย Grit และ Growth Mindset 80 คน

Anacoach ค่ายพัฒนา Grit และ Growth Mindset ด้วยการสร้างพื้นที่ให้น้อง “ลงมือทำ”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2019

โครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้ร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้ค้นหาและพัฒนาตนเอง รวมถึงนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมจากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 34 คน โรงเรียนแก่งคอย 38 คน โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 8 คน ทั้งนี้ โครงการ Anacoach มีผู้ดำเนินการเป็นทีมงาน Tact Social Consulting และนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดค่ายขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 นักเรียนผู้เข้าร่วมมีการพัฒนาความเข้าใจเรื่องทฤษฎี Grit และ Growth Mindset และได้ลองนำมาใช้จริงผ่านการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและกระบวนการ reflection ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง นักเรียนมีความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ประจำกลุ่มและทีมงาน

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 นักเรียนผู้เข้าร่วมได้ลองพัฒนาทักษะตามความสนใจของตน รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงผ่านการเตรียมการจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่ความสนใจใกล้เคียงกันในค่ายที่ 3

กิจกรรมค่ายครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2562 นักเรียนได้นำเสนอผลงานที่ทำร่วมกับเพื่อนในกลุ่มแก่เพื่อนร่วมชั้นและคุณครูในงานนิทรรศการทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองในการลองทำสิ่งใหม่ๆ

ผลการจัดกิจกรรม นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา Grit และ Growth Mindset และผลตอบรับจากแบบสอบถามออกมาในเชิงบวก คุณครูในพื้นที่ประทับใจและต้องการให้มีการขยายผลต่อไปในโรงเรียน

ภาพกิจกรรม


ความประทับใจจากนักเรียน

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากประทับใจกิจกรรม โดยเฉพาะการได้ลองเป็นผู้จัดกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง Grit และ Growth Mindset ให้เพื่อนๆ พร้อมกับการได้ลองพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาทักษะตามความสนใจ โดยน้องหลายคนชอบบรรยากาศในค่ายที่มีการให้กำลังใจกันและกัน และสร้างกิจกรรมที่น้องๆ รู้สึกว่าสามารถผิดพลาดได้ ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองและกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเห็นได้จากคำบอกเล่าความประทับใจของน้องๆ ต่อไปนี้


น้องมายด์
(นางสาว ณัชชา อำดวนตาล) กล่าวว่า
“รักค่ายนี้ที่ทำให้กล้าทำอะไรหลายอย่าง ถ้าไม่ได้มาเข้าค่ายนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ มันคุ้มค่ามาก ถึงจะเหนื่อย อดนอน แต่ก็สนุกและมีความสุขมาก…มีอะไรหลายอย่างที่หนูเปลี่ยนไป เก็บอารมณ์ได้มากขึ้น เปิดใจรับฟังคนอื่น กล้าแสดงออก กล้าทำสิ่งต่างๆ ซึ่งทั้งหมดที่หนูกล้าเพราะหนูนึกถึงคำพูดของพี่ๆ ทำให้หนูมั่นใจในตัวเองมากขึ้น สนใจสายตาคนอื่นน้อยลง ใส่ใจกับความรู้สึกและความอยากทำมากขึ้นเยอะ”น้องบีม
(นางสาว อทิตยา แสงงาม) กล่าวว่า
“อยากขอบคุณตัวเองที่ทำได้ถึงขนาดนี้ ยิ่งตอนแบบ Talk เดี่ยวตื่นเต้นมากแต่เราว่าเราทำมันได้ดี เราผ่านมาได้ เราได้กล้าทำแล้วมันดีมาก จะเก็บทุกความรู้สึกดีๆ ไว้ตลอดไปเลย เราได้ประสบการณ์จากค่ายนี้เยอะมากๆ พูดมากขึ้น พูดเก่งขึ้น คือ The Best ของค่ายแล้ว...เราได้ทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ และจะนำ Grit and Growth Mindset ไปใช้พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ”