2 วีรบุรษข้างถนน ได้รับซาเล้งเก็บขยะ ต้นแบบเริ่มชีวิตใหม่

นักกู้ขยะข้างถนน Street's Hero

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2019

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มูลนิธิอิสรชน ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแถลงข่าวในวัน World Homeless Day และดำเนินการมอบซาเล้งให้แก่ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะทั้ง 2 คน เป็นต้นแบบนำร่องดำเนินการกู้ขยะ และสร้างเงินออมให้ชีวิตคนเร่ร่อนได้มีเป้าหมาย และมีต้นทุนเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต และพร้อมส่งต่อรถซาเล้งให้กับวีรบุรุษข้างถนนคนต่อไปได้ 

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ลงพื้นที่รับสมัครผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ นำร่องที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการ วีรบุรุษข้างถนน เพื่อรับซาเล้งในการออกเก็บขยะ สร้างอาชีพ
  2. นักศึกษาที่ร่วมเป็นเครือข่ายในการออกแบบ รถซาเล้ง และผลิตรถซาเล้งมอบให้ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
  3. พิธีมอบซาเล้งและเริ่มดำเนินโครงการ วีรบุรุษข้างถนน โดยการลงทะเบียนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะที่จะเข้าร่วมโครงการ
  4. เปิดการออม ทุกปลายสัปดาห์ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ที่ได้รับมอบซาเล้ง นำเงินจากที่เก็บขยะสร้างรายได้ครึ่งหนึ่งมาออม เพื่อสะสมเป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่

มูลนิธิอิสรชน ร่วมกับเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมออกแบบซาเล้ง รถกู้ขยะ สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ให้มีรายได้จากการเก็บ แยก ขายขยะ เพื่อให้มีทุนสะสมในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ กลุ่มนักศึกษาได้ออกแบบรถซาเล้งเก็บขยะ มีจุดประสงค์เพื่อรองรับน้ำหนักได้จริง แต่ไม่มีโครงหลังคา เนื่องจากความต้องการและความสะดวกในการดำเนินชีวิตเพราะถ้ามีโครงหลังคาจะถูกจัดระเบียบในเรื่องพื้นที่สาธารณะ อาจเสี่ยงต่อการให้ถูกทางเทศกิจกวาดจับได้ในเรื่องจอดในที่สาธารณะ ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาจึงออกแบบมาในรูปแบบที่เน้นการรองรับน้ำหนักได้ปริมาณมาก และเพิ่มส่วนไม้ปูนอนพักหลังจากการเก็บขยะได้

ทีมงานช่วยขนซาเล้งมอบให้กับวีรบุรุษ

บรรยากาศภายในงาน

ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะที่ได้รับซาเล้ง


ประวัติพี่กลอฟ (คนเสื้อแดง) ชายจากพิจิตร ด้วยสภาพครอบครัวที่ล้มเหลว ตัวเองเลยออกมาเป็นคนเร่ร่อนมานานกว่า 10 ปี โดยการเก็บของเก่าขาย เพื่อเลี้ยงตัวเองไปวันๆ แต่พี่กลอฟเป็นคนขยัน เก็บตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวัน บางวันได้ถึง 400-500 บาท ทางมูลนิธิฯ เห็นถึงความสม่ำเสมอของเขาในการทำอาชีพนี้ แต่ด้วยเขาไม่มีเป้าหมายชีวิต เขาหมดเงินไปกับสุรา เลี้ยงเพื่อน แต่ปัจจุบันเขามีหลาน และไม่อยากเป็นภาระลูก ทางมูลนิธิฯ จึงสร้างเป้าหมายให้เขาด้วยรถซาเล้งเก็บขยะ ทำให้พี่กลอฟดีใจมาก เพราะเขาอยากได้มานาน และตั้งเป้าให้เขาสามารถเก็บเงินให้กับหลานๆ ได้

พี่วัตร (คนเสื้อเขียว) ชายหนุ่มจากโคราชที่มาอยู่สนามหลวงมานานเกือบ 20 ปี มีความหลังที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น "ปอป" ตามชุมชนชนบท เขาจึงเริ่มต้นชีวิตด้วยการเก็บขยะขาย ไปวันๆ และไม่คิดจะกลับบ้าน เพราะไม่เหลือใครแล้ว ชีวิตครอบครัวเขาพังทลาย จึงออกมากวาดถนนกับกวาดลานวัด และเดินแบกถุงเก็บขยะ เพื่อหากินไปวันๆ แต่ด้วยเขามีความตั้งใจและเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันคนเร่ร่อนคนอื่นๆ ทั้งการเป็นอาสาคนเร่ร่อนในพื้นที่ คอยช่วยเหลือเพื่อนที่เจ็บป่วยด้วยกัน ทางมูลนิธิฯ จึงมอบรถเข็นให้เขาได้ทำมาหากินอย่างเป็นระเบียบและสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังสามารถส่งต่อรถซาเล้งคันใหม่เพื่อนักกู้ขยะคนต่อไป

ความประทับใจต่อผู้บริจาค

"ทางมูลนิธิอิสรชน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่เห็นถึงกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาอาชีพคนไร้ที่พึ่ง ให้มีรูปแบบที่มั่นคงมากขึ้น พี่ๆ คนเร่ร่อนที่ได้รถต่างภูมิใจและได้เริ่มต้นใช้ชีวิตในการเก็บขยะเพื่อออมเงินส่งต่อให้คนรุ่นอื่นๆ ได้ มูลนิธิฯขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสการเริ่มชีวิตใหม่ให้คนไร้ที่พึ่งในครั้งนี้"