เยี่ยมผู้ป่วยและติดตามการผลิตเตียง

เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2019

ขณะนี้ ทีมBederly ลงพื้นที่ในชุมชนวัดป่าสาละวัน ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) และ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพูดคุยและสอบถามถึงปัญหาความเป็นอยู่ เยี่ยมเยียน และเข้าใจปัญหาที่กำลังพบเจอของผู้ป่วยนอนติดเตียงและผู้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ชุมชนวัดป่าสาละวัน

นอกจากนั้น ทีมงานเข้าเยี่ยมโรงงานผลิตเตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ป่วยนอนติดเตียง เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลิต รวมถึงการใช้วัสดุต่างๆ การประกอบ การออกแบบ เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอดเยี่ยม เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพประกอบ

ลงพื้นที่ในชุมชนวัดป่าสาละวัน ติดตามอาการผู้ป่วย

ประชุมร่วมกับโรงงานผลิตเตียง

ประชุมทีมหลังตรวจเยี่ยมโรงงาน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียง