น้องเมย์เดินทางไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลแล้ว

เติมเลือดให้น้องเมย์ที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมีย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2019

เงินที่ได้รับสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่ ด.ญ.ชัญญานุช หรือน้องเมย์ ระหว่างการเดินทางจากบ้านไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเติมเลือดเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1-2 ครั้ง เนื่องจากน้องเมย์ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียมาตั้งแต่กำเนิด มีขั้นตอนการช่วยเหลือน้องเมย์ ต่อไปนี้

  1. คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้ประสานพาน้องเมย์และผู้ปกครองไปทำการเปิดบัญชีธนาคาร
  2. คุณครูประจำชั้น เป็นผู้เก็บรักษาสมุดบัญชีของน้องเมย์ไว้ และเป็นคนคอยดูแลเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับผู้ปกครองน้องเมย์ในการเดินทางไปเติมเลือดในแต่ละครั้ง
  3. คุณครูประจำชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) และผู้ปกครองของ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์ในเรื่องสุขภาพของน้องเมย์เป็นประจำในทุกๆ 1-2 เดือน
  4. เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ประสานกับองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือและส่งต่อให้น้องเมย์ได้รับการรักษาในระยะยาวเพื่อที่จะให้หายจากโรคธาลัสซีเมียต่อไป

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ปกครองของน้องเมย์ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์พาน้องเมย์ซ้อนท้ายออกจากบ้านบนดอยตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อเดินทางไปเติมเลือดที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากระยะทางที่ไกลและประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การเดินทางยากลำบาก จากที่ปกติจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง แต่วันนี้เดินทางไปถึงโรงพยาบาลแม่ลาน้อยตอนเวลา 10.00 น. ซึ่งใช้ถึง 4 ชั่วโมงในการเดินทาง จากการที่ไม่ได้เติมเลือดมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และต้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับน้องเมย์ยังเป็นเด็ก ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย หายใจลำบาก รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ เหนื่อยง่าย ตาเหลือง ตัวเหลือง และซีด คุณหมอจึงให้นอนเติมเลือดและพักค้างที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 คืน โดยที่ในระหว่างการเติมเลือดนั้นน้องเมย์จะมีอาการอึดอัด ไม่สบายตัว และเจ็บบริเวณที่สอดท่อให้เลือดไปในร่างกาย แต่เมื่อเติมเลือดจำนวน 1 ถุงในปริมาณ 350 ซีซี เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาการตัวซีดเหลืองของน้องเมย์ก็จะหายไป ร่างกายจะแข็งแรงขึ้น ร่าเริงแจ่มใส รับประทานอาหารได้มากขึ้น และเมื่อกลับไปถึงโรงเรียนแล้วก็จะสามารถเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ ได้ แต่เมื่อผ่านไปซักระยะหนึ่ง อาการของน้องเมย์ก็จะวนกลับมาแย่เหมือนเดิม จึงต้องเดินทางลงมาเติมเลือดต่อเนื่องทุกๆ เดือน

เมื่อน้องเมย์เติมเลือดและนอนพักที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 1 คืนเรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นผู้ปกครองของน้องเมย์ก็จะพาน้องเมย์ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขึ้นไปส่งที่โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้น้องเมย์ได้เรียนหนังสือกับเพื่อนๆ เหมือนเด็กปกติ และน้องเมย์ต้องเมย์ต้องพักนอนที่โรงเรียน เนื่องจากว่าบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมารับมาส่งได้ทุกวัน จึงจะมารับน้องเมย์กลับบ้านในตอนเย็นวันศุกร์ และพาน้องเมย์มาส่งโรงเรียนในตอนเช้าวันจันทร์เท่านั้น ในการเดินทางพาน้องเมย์ไปเติมเลือดในแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

  1. ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์(ไป-กลับ) จำนวน 400 บาท
    * หมายเหตุ: ค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์บนดอยราคาสูง ทำให้ราคาต่อเที่ยว ราคา 200 บาท 
  2. ค่าอาหาร จำนวน 500 บาทต่อวัน
  3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 100 บาท

ในการเดินทางต้องใช้เงินค่าเดินทางจำนวนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมากสำหรับครอบครัวน้องเมย์ เนื่องจากผู้ปกครองจะมีรายได้ต่อปีประมาณ 10,000 – 20,000 บาท เมื่อน้องเมย์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางลงมาเติมเลือดในแต่ละครั้งจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านมาทางโครงการเทใจดอทคอม ทำให้สามารถช่วยเหลือน้องเมย์ได้เป็นอย่างมาก และทำให้น้องเมย์มีความสุขและสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเพื่อนๆ และแพทย์นัดน้องเมย์เติมเลือดอีกครั้งในวันที่ 27 กันยายน 62 ซึ่งน้องเมย์มีความหวังในใจว่าซักวันหนึ่งน้องเมย์จะหายป่วย และไม่ต้องลงมาเติมเลือดในทุกๆ เดือนอีก

ใบรับรองจากแพทย์ที่รักษา