ส่งมอบชุด Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2

Smart Patrol เทคโนโลยีปกป้องป่าและสัตว์ป่า

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2019

หลังจากโครงการได้ส่งมอบชุด Smart Patrol ครั้งที่ 1 ไปแล้ว 3 ชุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ การระดมทุนเพื่อจัดซื้อชุด Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่ายังคงดำเนินต่อ ซึ่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทางโครงการสามารถระดมทุนเพื่อจัดซื้อเพิ่มได้อีก 2 ชุด และนำของไปมอบให้เรียบร้อยแล้วในงานประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศที่โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ


ชุดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ลาดตระเวนเชิงคุณภาพที่มอบให้ในครั้งนี้ มีความแตกต่างกับครั้งแรกเล็กน้อย เนื่องจากกล้องดิจิตอลรุ่นเดิมที่สามารถใช้ถ่าน 2A ซึ่งสะดวกกับการใช้งานในป่านั้นเลิกผลิต ไม่มีการจำหน่ายแล้ว ทางโครงการจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้กล้องแบบชาร์จแทน และจัดซื้อ Power Bank เพิ่มให้ผู้พิทักษ์ป่าด้วย

สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับชุด Smart Patrol ในครั้งนี้ ทางโครงการได้ประสานงานขอข้อมูลจากทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาในการเลือกพื้นที่ โดยทางโครงการเลือกจากหน่วยที่ขาดแคลนและต้องการเร่งด่วนก่อน ซึ่งชุด Smart Patrol 2 ชุดนี้ ได้มอบให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน โดยมี ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และนายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนเป็นผู้รับมอบ

เงินระดมทุนจากโครงการ Smart Patrol เทคโนโลยีปกป้องป่าและสัตว์ป่า ได้มอบให้ผู้พิทักษ์ป่าไปแล้วทั้งหมด 5 ชุด 4 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดังนี้

  1. 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง จำนวน 1 ชุด

  2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย จำนวน 2 ชุด

  3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 ชุด
  4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด

ขณะนี้ทางโครงการยังเปิดรับบริจาคอยู่ เพื่อที่จะช่วยผู้พิทักษ์ป่าเพิ่มอีก 32 ทีม ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อช่วยผู้พิทักษ์ป่าดูแลป่าได้ที่ https://taejai.com/th/d/smartpatrol