เด็กอนุบาล 150 กว่าคน บนดอย ได้รับมุ้งแล้ว

มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาล 6 โรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2019

โครงการทะยอยมอบมุ้งให้เด็กอนุบาลในโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จนครบ 6 โรงเรียนแล้ว ทำให้เด็ก 150 กว่าคน มีมุ้งกางนอนพักในเวลากลางวัน เพื่อป้องกันยุงและแมลงต่างๆ

ภาพประกอบทั้ง 6 โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า


โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โรงเรียนบ้านแม่เงา

โรงเรียนบ้านหัวลาโรงเรียนบ้านแม่หาร

โรงเรียนบ้านทีฮือลือ

ขอบคุณครับ/ค่ะ