ครึ่งปีแรก '62 ช่วยเหลือเต่าไปแล้ว 98 ตัว

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2019

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการทำวิจัย หรือวิจัยผลิตภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และร่วมเปิดระดมทุนผ่านเทใจดอทคอมเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลเต่าและตะพาบไทยมาตั้งแต่ปี 2561 และต่อเนื่องถึงปี 2562

ผลการทำงานตั้งแต่มกราคม-มิถุนายนปี 2562 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 98 ตัว โดยแบ่งการช่วยเหลือเต่าชนิดต่างๆ ดังตาราง

เดือน/ชนิดเต่าเต่าบัวเต่านาเต่าหับเต่าดำตะพาบรวม (ตัว)
ม.ค.141022129
ก.พ4913118
มี.ค.3-6--9
เม.ย.3211-7
พ.ค.13214323
มิ.ย.55-1112


อาการของเต่าที่เข้ารับการรักษา 

  1. เต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับ  จำนวน 35 ตัว
  2. เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆ  จำนวน 55 ตัว
  3. เต่าติดเบ็ด  จำนวน 8 ตัว

การดำเนินงานหลังทำการรักษาเต่า

  1. ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว จำนวน 38 ตัว
  2. เต่าที่ยังอยู่ในการดูแลรักษา  จำนวน 22 ตัว
  3. เต่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายก่อนทำการปล่อย  จำนวน 23 ตัว
  4. เต่าที่เสียชีวิต  จำนวน 15 ตัว

ดร. นันทริกา ชันซื่อ (หมอหนิ่ง) และตะพาบที่บาดเจ็บ 


ปัจจุบันทางศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ยังมีสัตว์น้ำที่ไม่มีเจ้าของเข้ามารักษาจำนวนมาก เช่น ปลาหรือเต่าสายพันธุ์จากต่างประเทศที่ลักลอบนำเข้ามา สัตว์ทะเลที่บาดเจ็บหรือเกยตื้น เป็นต้น และในปีนี้เราจะนำเงินจากคนใจดีมาช่วยรักษาสัตว์เหล่านี้กันด้วย เพื่อขยายความช่วยเหลือ สิ่งมีชีวิต การอนุรักษ์สัตว์ และขยายพันธุ์ในสัตว์บางประเภทต่อไป

เราขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้