การปรับแผนการดำเนินการ โครงการ เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

เตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2019

รายงานความคืบหน้าโครงกาคเตียงอัจฉริยะเพื่อผู้ที่มีปัญหานอนติดเตียงในชุมชนวัดป่าสาละวัน

หลังจากที่โครงการได้ระดมทุนโครงการผ่านเทใจดอทคอมโดยตั้งเป้าหมายของระดมทุนเพื่อสร้างเตียงดังกล่าวจำนวน 10 เตียงนั้น

ขณะนี้ทีมงานได้ดำเนินงานมาได้ในระยะเวลาหนึ่งและพบว่า การดำเนินการสร้างเตียงนั้นมี มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่ประเมินไว้ในตอนวางแผนโครงการ ทางทีมงานจึงทำหนังสือชี้แจ้งผู้บริจาคดังนี้