มอบชุด Hero Box อีก 5 ชุด สอนการทำ CPR ในพื้นที่

CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2019

ตลอดโครงการสามารถจัดซื้อและส่งมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ได้จำนวน 15 ชุด และอีก 5 ชุด โครงการได้ดำเนินการคัดเลือกสถานที่ได้รับมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
  2. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
  3. สถานพินิจฯ เด็ก กาญจนบุรี
  4. สถานพินิจฯ เด็ก สุพรรณบุรี
  5. สถานพินิจฯ เด็ก ปทุมธานี

ภาพประกอบ

ครูฝึกสอน สอนให้เด็กนักเรียนรู้จัก CPR 

เด็กๆ ในสถานพินิจฯ ได้เรียนรู้การทำ CPR จาก พยาบาล

สอนการทำ CPR ให้กับคนอาสาสมัครและคนในชุมชน

งานวันเด็ก ก็นำชุดฝึกสอน CPR ไปจัดกิจกรรม

การทำ CPR อย่างถูกวิธี สามารถต่อชีวิตให้คนอื่นได้

ความประทับใจครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน

คุณเจริญ จันทรลักษณ์ ครูผู้สอน
ผมได้นำไปสอนตำรวจใน สภ. อุดรธานี และ สภ. ใกล้เคียงให้มีความรู้ในการทำ CPR ทำให้ ตำรวจมีความมั่นใจในการทำ CPR มากขึ้น 

พยาบาลวิชาชีพ ครูผู้สอน
ได้นำเอาชุดฝึกไปสอน อสม. ในชุมชน ให้มีความรู้เรื่องการทำ CPR ผ่านชุด HERO BOX ใช้งานง่าย ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 

น้องพิมม์ นักเรียน
สนุก มีเสียงและแสงทำให้การเรียนและฝึกไม่น่าเบื่อ

ติดตามโครงการ Street Hero Project ได้ที่  Street Hero Project