มอบอาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้นในมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

อาหารเพื่อสัตว์สี่ขา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2019

หลังจากที่โครงการระดมทุนสำเร็จ พวกเรานักศึกษาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเงินระดมทุนจำนวนทั้งหมด 13,500 บาท นำไปซื้ออาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้น ซึ่งได้ติดต่อซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ จำนวน 10 โหล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท และให้ทางร้านค้าจัดส่งของไปให้มูลนิธิฯ วันที่ 15 และ 16 มิถุนายน 2562 หลังจากนั้นพวกเราจึงออกเดินทางไปทำกิจกรรมที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และมอบเงินสดอีก 3,000 บาท เป็นเงินที่ได้รับจากการระดมทุนจำนวน 2,500 บาท และพวกเราได้สมทบเพิ่มอีก 500 บาท

ภาพกิจกรรม

ใบเสร็จการสั่งซื้ออาหารสัตว์ป่วยพักฟื้นจำนวน 10 โหล 

พัสดุบรรจุอาหารสำหรับสัตว์ป่วยพักฟื้นส่งถึงมูลนิธิฯ

กลุ่มนักศึกษาเดินทางมอบอาหารสัตว์ป่วยพักฟื้น

มอบเงินสดจำนวน 3,000 บาท ให้แก่มูลนิธิฯ 

ใบเสร็จรับเงิน 3,000 บาท

หนังสือขอบคุณจาก มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ความประทับใจกลุ่มนักศึกษา

พวกเราผู้จัดทำโครงการนี้รู้สึกขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่ป่วยพิการ และขอบคุณทางเว็บไซต์เทใจที่เป็นสื่อกลาง และทำให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ขึ้นมา