เพลง "โอกาสสุดท้าย" กำลังใจเพื่อผู้ติดยา

Rhythm of hope ให้ดนตรีช่วยแก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2019

ผลงานเพลง "โอกาสสุดท้าย"  

ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ที่ใช้ชีวิตผิดพลาด ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จนเกือบต้องจบชีวิต แต่ก็ยังมีหวังที่จะเอาชนะมันได้หากได้รับความรัก กำลังใจ และความเข้าใจจากครอบครัวหรือคนใกล้ตัว