จัดอรบรมสร้างพลังใจในการทำงานให้ผู้พ้นโทษ 6 คน

"โอกาส” งานสำหรับผู้พ้นโทษ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2019

โครงการ "โอกาส" จัดอบรมสร้างพลังใจในการทำงานให้แก่ผู้พ้นโทษ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 62 ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้พ้นโทษ

ภาพกิจกรรม

พูดคุยกับวิทยากร

สร้างพลังใจให้กับตนเองผ่านกิจกรรม

ภาพวาดจากกิจกรรมของผู้พ้นโทษ ทั้ง 6

แลกเปลี่ยนทัศนคติ

ผู้พ้นโทษทั้ง 6 ท่าน ผ่านการอบรมและพร้อมทำงาน

กิจกรรมมีผู้พ้นโทษเข้าร่วมอบรมจำนวน 6 คน หลังจากการอบรม โครงการได้ดำเนินการจัดหางานและให้ข้อมูการทำงานให้ทั้ง 6 ท่าน ข้อมูลถึงวันที่ 9 มิถุนายน 62 มีรายละเอียดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. คุณธิดารัตน์ ศักดิ์คำดวง : เป็นผู้พ้นโทษที่ร่วมโครงการกับเราตั้งแต่ครั้งที่1 และโครงการได้สนับสนุนทักษะอาชีพกระเป๋าผ้าเย็บมือที่เธอถนัด โครงการได้ร่วมสนับสนุนการหาตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันธิดารัตน์ เธอยังคงทำกระเป๋าจำหน่ายในนามโครงการโอกาส และรับงาน Part-time เพื่อหารายได้เสริมจากหารจัดหาของโครงการเป็นระยะๆ
  2. คุณพรกมล ลามอ : มีฝีมือด้านการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ โครงการได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และจัดหาตลาดให้ต่อไป นอกจากนี้พรกมล ยังสนใจทำงาน Call center ซึ่งโครงการมีเครือข่ายนายจ้าง และประสานการรับเข้าทำงานต่อไป
  3. คุณภัทราพร คืนดี : ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.หนองบัวลำภู ทางโครงการได้ติดต่องาน part-time ที่สามารถทำในพื้นที่ของตนเองได้
  4. คุณฐิติกา นิลเลิศ : ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.ขอนแก่น ทางโครงการได้ติดต่องาน part-time ที่สามารถทำในพื้นที่ของตนเองได้
  5. คุณนที มณีโชติ : ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ จ.หนองบัวลำภู ทางโครงการได้ติดต่องาน part-time ที่สามารถทำในพื้นที่ของตนเองได้
  6. คุณหิรัญ คิดอ่าน : ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ จ.เชียงราย และเขาอาสาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการให้แก่ผู้พ้นโทษในเขตภาคเหนือได้

สัมภาษณ์ผู้พ้นโทษที่ได้รับโอกาส


ฐิติกา นิลเลิศ  

“ถ้าใครได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่า มันภูมิใจและดีใจค่ะว่า มันยังมีจุดๆ นึงที่ทำให้เรามีที่ยืนได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ ถ้าเราไม่รู้จักชื่นชมตัวเอง ไม่เคยมองเห็นความดีในตัวเราเลย มันก็จะไม่มีคุณค่า แล้วเราจะให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าในตัวเราได้อย่างไร เราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราก่อน จึงอยากขอบคุณโครงการนี้ ที่เปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ ทำให้เราเห็นศักยภาพตัวเราเองมากขึ้น ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ” 


 นที มณีโชติ

“สิ่งที่อาจารย์สอน ไม่ได้สอนแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เราเคยผ่านมา ไม่ใช่เรียนรู้ถูกผิด แต่นี่เราเรียนตรงจากประสบการณ์จริง ทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองว่า สิ่งที่เราทำผ่านมา เราได้ประโยชน์อะไรบ้าง นี่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เรากลับไปทบทวนตัวเอง” 


 ธิดารัตน์ ศักดิ์คำดวง

“ลองเปิดใจเข้ามาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดู แล้วจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องดีที่อยากให้คุณเปิดใจเข้ามา สิ่งดีๆ ที่ได้กลับบ้านไป คุณจะอมยิ้มแล้วบอกว่ารู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้ว”