ประปาใช้งานได้แล้ว

ซ่อมแซมระบบประปาที่เสียหายจากไฟป่า โรงเรียนบ้านแม่เงา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2019

“ซ่อมเสร็จแล้วครับ”

เสียงปลายสายจากครูโรงเรียนบ้านแม่เงา ที่ตั้งอยู่ในจ.แม่ฮ่องสอน รีบบอกกับทางเทใจอย่างดีใจว่า 

ระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนบ้านแม่เงาที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้จนใช้การไม่ได้ เพราะท่อหลายส่วนไฟไหม้จนหลอมละลายนั้นได้กลับมาดีเหมือนเดิมจากแรงกำลังเงินของผู้บริจาคผ่านเทใจดอมคอมที่ทำให้สามารถนนำไปจัดซื้อท่อได้ทันเวลา ประกอบชาวบ้านก็อาสาอย่างแข็งขันลงแรงมาร่วมเปลี่ยนท่อใหม่ในระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรได้ทันเวลาก่อนเปิดเทอม ทำให้เด็กๆนักเรียนจำนวน 150 คน

ทางโรงเรียนบ้านแม่เงาขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย 

ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน


เตรียมอุปกรณ์ที่กำลังจะติดตั้งใหม่ เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเก่าที่ได้รับความเสียหาย


วางท่อจากพื้นที่บนภูเขา


ทดลองระบบน้ำ