มอบเครื่องกรองน้ำให้กับพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน 10 อัน

เครื่องกรองน้ำแบบพกพา​เพื่อผู้พิทักษ์ป่า

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2019

มอบเครื่องกรองน้ำให้กับพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน 10 อัน

ขอบคุณทุกท่านที่มอบน้ำสะอาดให้ผู้พิทักษ์ป่าได้มีน้ำสะอาดดื่มระหว่างการทำหน้าที่ปกป้องป่าของคนไทยทั้งชาติ