ปรับปรุงห้องสันทนาการในโรงพยาบาลราชวิถี

ปรับปรุงห้องเด็กโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2019

กิจกรรม ปรับปรุงห้องสันทนาการในโรงพยาบาลราชวิถี ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. ทำสติ๊กเกอร์การ์ตูนติดกระจกหน้าหน้าสันทนาการ โดยรับอาสาสมัครวาดการ์ตูน


2. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 2 ตัว เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กป่วยได้ใช้งาน ขณะรอรับการรักษา


3. ซื้ออุปกรณ์อื่นๆ ตกแต่งห้องเพิ่ม เพื่อความเป็นระเบียบ เช่น กล่องพลาสติก, ปลั๊กไฟ, กล่องใส่เอกสาร 4. ซื้ออุปกรณ์ทำกิจกรรมเพิ่ม เช่น ลูกปัด, เอ็นร้อยลูกปัด, กบเหลาดินสอ, กระดาษสี ฯลฯ


โดยเฉลี่ยมีเด็กป่วยเข้ามาใช้บริการทุกวันพุธ สัปดาห์ละประมาณ 60 คน จากการปรับปรุงห้องสันทนาการในโรงพยาบาลราชวิถี พบว่า บรรยากาศรอบๆ หอผู้ป่วย และ OPD มีบรรยากาศที่สดใสขึ้น มีพัดลมคลายความร้อนระหว่างผู้ปกครองและเด็กป่วยรอรับการบริการ และด้วยบรรยากาศที่เป็นสดใสและเป็นมิตรกับเด็กป่วย ทำให้มีเด็กป่วยเข้ามาใช้บริการในห้องสันทนาการเพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรมนันทนาการ ดังนี้

1. วาดภาพระบายสี

2. กิจกรรมศิลปะ

3. บิดลูกโป่ง

4. เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ

5. สอนหนังสือ


ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับเรา