รายงานผล รุกขกรไทยในการแข่งขันปีนต้นไม้ The Asia Pacific Tree Climbing Championship 2019

ส่งรุกขกรไทยไปแข่ง Asia-Pacific Tree Climbing Championship 2019

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2019

รายงานผล รุกขกรไทยในการแข่งขันปีนต้นไม้ The Asia Pacific Tree Climbing Championship 2019 (APTCC) ณ เมือง Christchurch ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ซึ่งทำผลงานเป็นที่น่าพอใจสำหรับการแข่งขันครั้งแรกในระดับนานาชาติ


ตัวแทนฝ่ายชาย “หนุ่ย วีรยุทธ เงินชุ่ม” สามารถคว้า อันดับที่ 5 ของการแข่งขันประเภท Men’s belayed speed climb จากผู้เข้าแข่งขัน 26 คน ซึ่งเป็นตัวแทนรุกขกรชายคนแรกของประเทศไทยในการแข่งขันปีนต้นไม้ ณ ประเทศนิวซีแลนด์


ขณะที่ น้องพิมพ์ พรนภา ศิริบุญญฤทธิ์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 3 ของการแข่งขันประเภท Women's throwline ซึ่งเป็นตัวแทนรุกขกรหญิงคนแรกของประเทศไทยในการแข่งขันปีนต้นไม้ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

โดยการแข่งขันครั้งนี้มีตัวแทนรุกขกรกว่า 6 ประเทศ ได้แก่
Australia, New Zealand, Hongkong, Malaysia, Japan, Thailand

ถ้าถามว่าการไปร่วมการแข่งขันที่นิวซีแลนด์ครั้งนี้ได้อะไร? เหนือกว่าการไปทำผลงานหรือคว้ารางวัลก็คือประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เรียนรู้ ได้เห็นเทคนิคและทักษะการทำงานของนักปีนระดับโลกหลายคนจากหลายเชื้อชาติ ซึ่งเทคนิคและทักษะต่างๆ นั้นล้วนตั้งอยู่บนหลักของความปลอดภัยทั้งสิ้น อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ต้องมีมาตรฐานและได้รับการรับรอง ก่อนจะนำไปสู่การทำงานตัดแต่งตลอดจนดูแลต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักรุกขกรรม นักปีนต้นไม้คนไทยทั้ง 2 คน หวังเป็นอย่างยิ่งอีกว่าจะสามารถกลับมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้เห็นความสำเร็จของการจัดการต้นไม้ในเมืองอย่างประเทศนิวซีแลนด์ แก่เพื่อนพี่น้องในวงการรุกขกรรมประเทศไทย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับการดูแลต้นไม้ในบ้านเรา อีกทั้งหากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครก็ตามที่สนใจแต่ยังไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสายอาชีพนี้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องการนักดูแลและตัดแต่งต้นไม้อีกมาก เพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้นี้ให้กว้างขวางออกไปเรื่อยๆ และเพื่อให้ต้นไม้ในบ้านเราแข็งแรง สวยงาม สามารถอยู่คู่กับเมืองได้อย่างปลอดภัย กลมกลืน และสร้างประโยชน์อีกมากในแง่ของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมต่อไป


 ขอขอบคุณทุกคน ทุกกลุ่ม และทุกหน่วยงาน ผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ผลักดันนักปีนต้นไม้คนไทยให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันปีนต้นไม้ระดับนานาชาติครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศไทยจะประกาศให้โลกรู้ว่า ขณะนี้เราพร้อมที่จะสร้างมาตรฐานงานรุกขกรรมในประเทศไทยและเราพร้อมที่จะมีนักปีนต้นไม้เพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติแล้ว