มอบแว่นตาและอุปกรณ์กีฬาให้น้อง รร.วัดหน่อสุวรรรณ

น้อง(มอง)ชัดพี่ชอบ(ใจ)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2019

ทางกลุ่มได้ดำเนินการระดมทุนการวัดสายตาประกอบแว่น และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคทั้งหมดจากทุกท่านทั้งผ่านการระดมทุนจากทางเว็บไซต์เทใจ และเงินบริจาคส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มได้จากการออกไประดมทุนตามสถานที่ต่างๆ ตามสถานีรถไฟฟ้าสีลม และสาธร

ตลอดโครงการสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,490 บาท โดยทางกลุ่มได้นำเงินบริจาคทั้งหมดเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดแว่น จำนวน10 อัน เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท ซื้ออุปกรณ์กีฬา ลูกวอลเลย์ 2 ลูก, ตะกร้อ 2 ลูก, ไม้แบต 2 ชุด, ลูกแบต 1 หลอด และลูกฟุตบอล 3 ลูก รวมเป็นเงิน 3,296 บาท ค่าฮูปราฮูป 550 บาท รวมทั้งยังสามารถนำเงินบริจาคส่วนหนึ่งไปจัดซื้อพิซซ่ามื้อพิเศษเป็นอาหารกลางวันให้น้องๆ จำนวน 70 คน ทางกลุ่มทราบมาว่าน้องๆ ยังไม่เคยได้มีโอกาสในการรับประทานพิซซ่าเห็นเพียงโฆษณาในทีวีเท่านั้น ซึ่งพิซซ่าเป็นอาหารที่พวกเราสามารถหาซื้อได้โดยง่าย แต่ทำให้น้องๆ มีความตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ทานพิซซ่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อพิซซ่าเป็นเงิน 3,143 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าน้ำมัน 730 บาท ค่าทางด่วน 60 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น 15,779 บาท และส่งมอบให้แก่น้องๆ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม

มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ

ช่างตัดแว่นสายตากาลังวัดสายตาให้กับน้องๆ

ช่างกำลังวัดค่าสายตาให้กับน้อง

อุปกรณ์ในการตัดแว่น

มอบแว่นสายตาให้กับน้องๆ

รอยยิ้มแห่งความสุข เลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับน้องๆ พิซซ่า

ความประทับใจ