มอบทุนการศึกษาให้เด็กลูกเหรียง

เยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2019

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านลูกเหรียง ซึ่งเด็กบ้านลูกเหรียงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ) ที่อยู่ภายใต้โครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง”

โดยยอดบริจาคที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านการระดมทุนทางเว็บไซต์เทใจ ช่วยส่งผลให้เป็นเหมือนพลังและกำลังใจสำคัญที่ทำให้เด็กๆ เยาวชนบ้านลูกเหรียง จำนวน 84 คน มีสภาพจิตใจ และพัฒนาการการเรียนดีขึ้น ได้เติบโตเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม และเป็นพลังสำคัญให้การพัฒนาบ้านเมือง และประเทศของเรา ได้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็ว เพราะเด็กทุนลูกเหรียงได้เรียนรู้ว่าการเป็นเด็กกำพร้า ถือเป็นโจทย์ชีวิตที่ยาก แต่จะยากยิ่งกว่าถ้าเรายอมแพ้ และไม่กล้าที่จะเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นกลุ่มลูกเหรียงจึงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่ต้องพึ่งพาตนเอง พร้อมพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง เปลี่ยนจากมือบนเป็นมือล่าง และช่วยดูแลเด็กเยาวชนคนอื่นๆ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านของเราต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม

เด็กๆ ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมอัพเดตชีวิตฉันพี่น้อง แลกกันเล่าเรื่องราวที่ไม่ได้เจอกัน 3 เดือน

เล่าเรื่องราวชีวิตให้กับพี่บ้านลูกเหรียง

ละลายพฤติกรรมโดยกระบวนการเล่นเกมส์เป็นกลุ่ม


มอบทุนการศึกษาให้เด็กๆ

ผู้ใหญ่ใจดีในพื้นทีมอบออมกอดที่อบอุ่นที่สร้างพลัง กำลังใจ ให้กับเด็กๆ

เด็กทุนลูกเหรียงร่วมร้องเพลงแทนคำขอบคุณผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน

ความประทับใจจากเด็กบ้านลูกเหรียง