มอบของขวัญให้เด็กป่วยในรพ. 700 คน

ส่งของขวัญปีใหม่ให้เด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019

กิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 9 ได้ทำกิจกรรม กับโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งหมด 6 โรงพยาบาลด้วยกัน ได้แก่

  1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  4. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ของขวัญที่ได้นำส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กป่วย ได้แก่ ตุ๊กตา ของเล่นเสริมพัฒนาการ ขนม นม ของใช้ส่วนตัว (ผ้าขนหนู/แป้ง/สบู่) หนังสือนิทาน รถยนต์ เครื่องบิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 700 ชิ้น

จากการทำกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยครั้งที่ 9 นี้ ทำให้ผู้ป่วยเด็กมีความสุขที่ได้รับกำลังใจอย่างมาก ช่วงเวลาที่ต้องนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 นั้น ทำให้เกิดช่วงเวลาดีๆ ที่ทำให้เด็กป่วยและครอบครัวได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นอกจากนี้ได้ความร่วมมือจากบุคคลทั่วไปเข้ามาเป็นอาสาสมัครอีกจำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กป่วย ทำให้เกิดความร่วมมือของคนในสังคมที่มอบของขวัญและแรงกาย เพื่อสร้างความสุข ลดความทุกข์ให้กับเด็กป่วย ญาติเด็กป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในปีนี้อย่างอบอุ่นอย่างเช่นเคย

ภาพกิจกรรม


พี่ อาสาร่วมสร้างความสุขให้น้องๆ ที่อยู่ในรพ.


กิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่


ซานต้าของน้องๆ ก็มาแจกของขวัญด้วย


สาวๆ จากเทพนิยาย ก็มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆ


พี่ๆ พยาบาล ยิ้มแย้มใส เมื่อเห็นเด็กๆ มีความสุขจากกิจกรรม