รักษาพยาบาลคนเร่ร่อนกว่า 100 คน

กองทุนเพื่อคนเร่ร่อนชายแดนแม่สาย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

จากการบริจาค 42,390 บาท ที่ได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ทางมูลนิธิบ้านครูน้ำ ได้นำเงินไปใช้จ่าย ดังนี้

1.ซื้อยาสำหรับแจกคนเร่ร่อนที่ชายแดนแม่สาย กว่า 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนชาติพันธ์อาข่า มูเซอ ที่ยังเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขทั้งจากทางไทยและเมียนมา ยาที่ซื้อ ได้แก่ แอลกอฮอล์ วิตามินบี ยาธาตุ ยาแก้ไข ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ ยาทาแก้ผื่นคัน น้ำยาล้างตา ด่างทับทิมสำหรับฆ่าเชื้อ น้ำเกลือ สำลีก้อน แผ่นแปะลดไข้ เครื่องสูดยาสำหรับโรคหืดหอบ


แจกยาให้ชาวอาข่าที่ชายแดนแม่สาย

2.เป็นค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มคนเร่ร่อนที่ชายแดนแม่สายและท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ส่วนใหญ่เป็นญาติหรือคนในหมู่บ้านของเด็กๆ ที่มูลนิธิบ้านครูน้ำดูแลอยู่ การรักษาได้แก่ การตรวจครรภ์ โรคหิด อาการปวดท้อง

3.จ่ายค่าประกันสุขภาพให้เด็กที่ยากจนและเร่ร่อนที่เข้ามาใหม่ในมูลนิธิบ้านครูน้ำ จำนวน 14 คน


เด็กๆ ที่มูลนิธิบ้านครูน้ำดูแล


4.ซื้อยาสามัญประจำบ้านและยาตามอาการโรคของเด็กที่มูลนิธิบ้านครูน้ำ

ความประทับใจ


ครอบครัวอาข่าและมูเซอที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็กพูดภาษาไทยไม่ได้ แต่ก็ได้ขอบคุณเป็นภาษาของเขาทุกครั้งที่ได้รับยาและการรักษาจากมูลนิธิ ส่วนเด็กที่มูลนิธิรับเข้ามาใหม่เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิในการรักษาพยาบาล ก็ได้มีประกันสุขภาพที่ทางมูลนิธิช่วยอุดหนุน และมีเงินสำรองไว้สำหรับการรักษาพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ เด็กมักจะเป็นโรคหิด โรคกลากเกลื้อน และมีบางคนที่เป็นโรคร้าย เช่น มะเร็ง แม้เงินที่ได้รับจะใช้รักษาโรคทั้งหมดไม่ได้ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาอาการให้บรรเทาลงได้