กิจกรรมฟูมฟักฝันเฟส

ฟักฝันเฟส - เทศกาลแนะแนวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019

งาน ฟูมฟักฝันเฟส จัดขึ้นในวันที่27-28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ฮอลล์ EH107 มีผู้เข้าร่วมงาน รวม 1,749 คน  ดังนี้

- นักเรียน 1,372 คน ชั้น ม.1 - ม.6

- ผู้ปกครอง 297 คน

- ครู 26 คน

- คนทั่วไป 54 คน

ภาพประกอบ

การเปิดงาน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI, คุณรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์, คุณนรินทร์ จิตต์ปราณีชัย ผู้ร่วมก่อตั้ง a-chieve และพี่ๆ ต้นแบบ

การลงทะเบียนหน้างาน

มีน้องๆ ให้ความสนใจจำนวนมาก

อาชีพที่ใช่ ของน้องๆ คือ อาชีพอะไร

Welcome Zone
 
โซนที่ทำให้น้องๆ เตรียมความพร้อม

นิทรรศการข้อมูลและกิจกรรมอาชีพ


มีอาชีพที่หลากหลายให้น้องๆ ได้เข้าไปทำความรู้จัก


คลินิกพี่ต้นแบบอาชีพ จากพี่ๆ ต้นแบบ จำนวน 107 คน

ให้น้องๆ ได้ทำความรู้จักอาชีพ จากพี่ๆ ที่มีประสบการณ์


พี่ๆ ต้นแบบ อาสามาช่วยเหลือน้องๆ อย่างเต็มที่

กิจกรรมบนเวทีหลัก


Work Shop นักเรียนและผู้ปกครอง


มีห้องนักเรียนและผู้ปกครอง


ผลตอบรับจากการจัดงาน

นักเรียน พบว่าน้องๆ ส่วนใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจมากขึ้น และนำไปตัดสินใจเลือกเส้นทางการเรียนได้ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครอง พบว่าส่วนใหญ่ รู้จักอาชีพใหม่ๆ มากขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อการเลือกเส้นทางเรียนของลูก อยู่ในระดับมาก