ปี 61 รักษาเต่า-ตะพาบ 389 ตัว

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

ในปี 2561 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 389 ตัว โดยแบ่งเป็นเต่าชนิดต่างๆ แสดงดังในตาราง

ชนิดเต่าเต่าบัวเต่านาเต่าหับเต่าดำเต่าเหลืองตะพาบเต่าหวายเต่าตนุ
ม.ค.18742--1-
ก.พ.13511----
มี.ค.1271--4--
เม.ย.14322--3-
พ.ค.13333----
มิ.ย.7541124--
ก.ค.122571142-
ส.ค.178728-2-
ก.ย.121624-31-
ต.ค.17722-11-
พ.ย.15866-1-1
ธ.ค.17861-1--
รวม1531024524211421

จากจำนวนเต่าทั้งหมดแบ่งเป็นเต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับจำนวน 154 ตัว เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆ จำนวน 209 ตัว และเต่าติดเบ็ดจำนวน 26 ตัว หลังจากทำการรักษาพบว่ามีเต่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 269 ตัว เต่าที่ยังอยู่ในการดูแลรักษาจำนวน 18 ตัว เต่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายก่อนทำการปล่อยจำนวน 35 ตัว และเต่าที่เสียชีวิตจำนวน 67 ตัว

ภาพเต่าที่ได้รับการรักษา


เต่ากระดองแตก


เต่ากระดูกขาหัก


ตะพาบรอการรักษา


หมอ ณ รักษาเต่าบาดเจ็บ


มีเต่ารอรับรักษาอยู่


เต่าตนุกลับมาว่ายน้ำได้เหมือนเดิม

มีเต่าและตะพาบที่รอรับการรักษาอยู่ มาร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเต่ากันได้ที่ https://taejai.com/th/d/saveturtle/