ทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จ.ตาก

น้ำสะอาดและปรับปรุงโรงเรียนแม่ระเมิง จ.ตาก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2019

โครงการโดยกลุ่มเพื่อนดอยพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายครูอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ขาดแคลน ที่โรงเรียนแม่ระเมิง สาขาแม่ระเมิงโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 23-31 ธันวาคม 2561

กิจกรรมที่เกิดขึ้นทางการศึกษา สร้างแท็งค์น้ำ ปูกระเบื้องทาสีโรงเรียน มอบยาสามัญประจำบ้าน จัดหาทุน อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่

รวมภาพกิจกรรม

 เข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับเด็กๆ ก่อนไปทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 

กิจกรรมการสร้างแท็งค์กักเก็บน้ำ

กิจกรรมปูกระเบื้องอาคารเรียนอนุบาล ประถม และ โรงอาหาร 

กิจกรรมทาสีอาคารประถม 

กิจกรรมการสอน
- สอนการทำขนมไทยในวิชาการงานอาชีพ
- สอนการทำผ้ามัดย้อมในวิชาศิลปะ
- การให้ความรู้เรื่องสถานที่สำคัญของประเทศในวิชาทักษะชีวิต
- การให้ความรู้เรื่องแผนที่ประเทศไทยในวิชาความรู้รอบตัว


กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
- การดึงฝ้าย
- แลกเปลี่ยนการใช้ภาษาของชุมชนกระเหรี่ยงปกากะญอ
- การทอฝ้าย
- การตำข้าว


รับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านแม่ระเมิงโกร

กิจกรรมฝ่ายสวัสดิการ ทำอาหารและทานอาหารร่วมกับเด็กๆ

กิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงของเด็กๆ ณ หมู่บ้าน ตอปล้าเด

กิจกรรมกีฬาสี
- กีฬาส่งต่อความเป็นห่วง
- กีฬาวิ่งเปรี้ยวกะลา
- กินวิบาก
- กีฬาเหยียบลูกโป่ง
- เก้าอี้ดนตรี


กิจกรรมรอบกองไฟ
- การแสดงจากเพื่อนพิการทางสายตา
- การแสดงรำราวกระทบไม้จากนักเรียนโรงเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร
- การแสดงขับร้องเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านแม่ระเมิงโกร
- มอบรางวัลการแสดงให้แก่เด็กๆ โรงเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร


กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแจกยาสามัญประจำบ้าน

กิจกรรมแจกอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆ โรงเรียนสาขาบ้านแม่ระเมิงโกร

กิจกรรม Big Cleaning Day

พวกเรากลุ่มค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมาย