โซล่าเซลล์ 6 โรงเรียนในจ.แม่ฮ่องสอน (3)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2018

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา ทางทีมงานได้ส่งมอบชุดโซล่าเซลล์ให้กับ 15 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีตัวแทนแต่ละโรงเรียนมารับมอบกันเพื่อนำขึ้นไปโรงเรียนบนดอยกันแล้ว

เราขอนำภาพการรับมอบโซล่าเซลล์และโซล่าเซลล์ที่ขึ้นดอยไปแล้วบางส่วนมาฝากกัน


รร.บ้านทิยาเพอ และรร.สาขาบ้านห้วยไชยยงค์

รร.บ้านทีฮือลือ

รร.บ้านปู่แก้ว

รร.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านทิชะ

รร.บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน

รร.บ้านเวฬุวัน

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวแทนบริษัทฟอเซล่า ลงพื้นที่สอนการติดตั้งชุดโซล่าเซลล์

ติดตั้งที่โรงครัว เพื่อทำอาหารช่วงเช้ามืดและกลางคืนสำหรับเด็กพักค้าง

มีแสงสว่างให้ทำกับข้าวแล้วค่ะ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ

หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะนำภาพมาฝากกันอีกครั้งค่ะ