โรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อยเสร็จ 100 %

สร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2018

หลังจากที่ทางชุมชนบ้านสวนอ้อยได้มีการระดมทุนในการก่อสร้างโรงอาหารชุมชน  ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือตามแผนที่ได้วางไว้เป็นอย่างดีนั้นทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดีทุกประการ

จากอดีตที่ผ่านมาเวลาที่เด็กๆและเยางวชนมาร่วมกิจกรรมเขาจะมีอุปสรรค์เวลาที่จะต้องรับประทานอาหาร ไม่มีที่ทานอาหาร ทั้งพื้นที่ไม่สะดวก สะอาดไม่ถูกสุขอนามัย แต่หลังจากที่ได้มีการสร้างโรงอาหารแล้วเวลาที่เด็กๆมาร่วมกิจกรรมก็ไม่ต้องมีความกังกลอีกเพราะเรามีโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขอนามัย สะอาด สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม

หลังจากสร้างโรงอาหารชุมชนทางคณะกรรมการได้มีการติดตามและประเมินผล พบว่าเด็กๆทุกคนมีความสุขเวลาที่มาร่วมกิจกรรม  ชุมชนเองมีความสามัคคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเด็กอยากมาร่วมกิจกรรมกับศูนย์การพัฒนาเด็กของชุมชนมากขึ้น มีความสุขมากขึ้นการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น

อยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นอย่างมากที่ท่านได้ให้การสนับสุนในครั้งนี้ การสนับสนุนของท่านในครั้งนี้เป็น พระพรอย่างมากต่อชีวิตของเด็กๆและคนในชุมชนทำให้เห็นความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน ความสุขของเด็กๆเวลาที่มาร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้จะไม่สำเร็จหากไม่ได้รับการสนุนจากท่าน


ด.ญ.สโรชา มะโนวงศ์ อายุ 15 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

"หนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบมาร่วมกิจกรรมกับทางชุมเพราะเวลามาร่วมกิจกรรมทำให้หนูได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่หนูไม่เคยเรียนในโรงเรียน ทำให้หนูได้รับประสบการณ์มากมาย แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรค์เวลามาร่วมกิจกรรมกับ โครงการ คือไม่มีโรงอาหารเวลากินข้าวเที่ยงที่ศูนย์พัฒนาชุมชน แต่ตอนนี้เรามีโรงอาหารแล้วทำให้หนูและเพื่อนๆน้องๆมีความสุขมากเวลามาร่วมกิจกรรมเพราะหนูไม่ต้องกังกลเหมือนเมื่อก่อนว่าเวลามาร่วมกิจกรรมแล้วจะต้องทานข้าวที่ไหน เข้าห้องน้ำที่ไหนเพราะตอนนี้เรามีโรงอาหารที่ดี สะอาด สวยงามและปลอดภัยด้วย หนูอยากขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในครั้งนี้ ขอบคุณสำหรับความรักของท่านที่มีต่อหนูและเพื่อนๆแม้ว่าท่านไม่เคยเจอพวกหนูแต่ท่านก็ได้แบ่งปันความรักให้กับหนูและเพื่อนๆหนูอยากจะบอกท่านว่าหนูและเพื่อนๆดีใจมากที่มีโรงอาหารที่ดี สะอาด ปลอดภัย หนูและเพื่อนๆจะตั้งใจมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์และจะตั้งใจเรียนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอท่านให้มีความสุขมากนะคะ"