Happy Dolls ให้เด็กเนปาล

Happy Dolls ให้เด็กเนปาล

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2018

เราเปิดโครงการฯ นี้ เพื่อจะระดมทุนสำหรับอุปกรณ์ทำตุ๊กตา Happy Dolls เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล ในเดือนเมษายน 2558 โดยจากเงินที่ระดมได้จากทางเวบไซต์ เทใจดอทคอม จะสามารถสนับสนุนค่าอุปกรณ์เพื่อผลิตตุ๊กตาผ่านกิจกรรมอาสาได้จำนวนประมาณ 40 ตัว แต่เนื่องด้วยทางโครงการฯ เองก็มีอุปกรณ์พร้อมอยู่ และคิดเอาว่าพื้นที่ในการประสบภัยที่มีบริเวณกว้าง คงจะกระทบถึงหลายครอบครัว ซึ่งก็รวมถึงเด็กๆ ในครอบครัวเหล่านั้นด้วยเช่นกัน เราจึงจัดกิจกรรมจิตอาสา และทำตุ๊กตาเพิ่มเติม อีกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 135 ตัว ส่งไปผ่านภาคี ที่ทำหน้าที่สำรวจความเสียหาย และสร้างบ้านทดแทนให้ชาวบ้าน จากคำบอกเล่า และภาพถ่ายที่ทางภาคีที่เดินทางส่งมาให้ ทำให้เราทราบว่า วัตถุประสงค์ของการเปิดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นกำลังใจจากผู้คนในโลก จากประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง รอยยิ้มของเด็กที่ได้รับตุ๊กตา หรือกระทั่งครอบครัว รวมไปถึงพลังงานทั้งจากเด็ก ครอบครัว รวมถึงหมู่บ้านที่ภาคีผู้นำตุ๊กตาไปส่งได้สัมผัส เป็นแรงตอบรับอันดีว่า กำลังใจผ่านสื่อตุ๊กตา Happy Dolls ที่เราทำผ่านกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งข้อความจากการ์ด ภาษาอังกฤษ แสดงความห่วงใย ที่เขียนลงบนการ์ด ได้เดินทางจากประเทศหนึ่งที่ห่างไกล เช่นประเทศไทย ไปสู่มือผู้คนที่เราไม่รู้จัก สื่อสารภาษาเขาอาจจะไม่ได้ แต่คาดหวังว่า กระทั่งรอยยิ้มบนหน้าตุ๊กตาเองก็คงสามารถบอกสื่อความรักจากเรา ถึงพวกเขาได้ 

ภาพประกอบ


Happy Dolls ของเด็ก ๆ


ข้อความจากอาสาสมัครส่งถึงเด็กๆ


Happy Dolls ถึงชาวเนปาล

พ่อ แม่ และเด็ก ๆ มีความสุขที่ได้รับ

เด็กชาวเนปาล กลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับตุ๊กตา Happy Dolls ที่ทำจากมือจิตอาสา และส่งผ่านภาคีที่เข้าในงานในพื้นที่ ดังนั้น จึงตั้งคำถามให้ภาคี ได้เล่าประสบการณ์ในการนำตุ๊กตา Happy Dolls ไปให้เด็กที่เนปาล สิ่งที่พบเจอ โดยเฉพาะความรู้สึกที่สามารถรับรู้ได้ เมื่อเด็ก ครอบครัวของเด็ก ชุมชนที่เด็กอยู่ได้รับตุ๊กตา

คุณอารีย์ อาภรณ์ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม:
“ตุ๊กตาที่ให้ที่เนปาล มีหลายคนที่ไปช่วยแจกให้เด็กตามรายทางที่มีผู้ประสบภัย แล้วเราได้ผ่านไปเยี่ยมและสร้างบ้านให้ ไม่ได้ถามเด็กๆ ว่ารู้สึกอย่างไรเพราะไม่รู้ภาษา แต่จากสีหน้าเขาดีใจมาก และเข้าคิวกันมารับ เมื่อรับแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่แจก แต่เห็นถึงความสุขที่เขาได้รับ และยิ้มได้แม้จะอยู่ในความทุกข์จากภัยพิบัติ มีแม่ของเด็กบางคนรับไปให้ลูกน้อยของตนเองด้วย คงอยากให้ลูกได้ความสุขเช่นกันคะ เชื่อว่าตุ๊กตาก็แทนความห่วงใยจากคนไทยหรือคนที่แม้เขาจะไม่รู้จัก แต่ความปราถนาดีและความห่วงใยคงทำให้เขารู้สึกมีเพื่อนและคลายเศร้าคลายทุกข์ได้บ้าง”

คุณณัฐพล สิงห์เถื่อน มูลนิธิกระจกเงา:
“ตุ๊กตา Happy Dolls เป็นเหมือนใบเบิกทางของพวกเรา ในการเข้าสำรวจความเสียหายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ เป็นเรื่องยาก แต่เมื่อมีตุ๊กตา Happy Dolls ติดมือเข้าไป ก่อให้เกิดรอยยิ้มกับเด็ก และเมื่อเด็กยิ้มได้ ผู้ใหญ่ก็พลอยยิ้มได้ และพบว่า ชุมชนก็เลยยิ้มได้ เมืองที่อยู่กับซากปรักหักพัง และเงียบเหงา เพิ่งจะได้มีโอกาสเกิดรอยยิ้มหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมา และส่งผลให้การสำรวจ เป็นไปได้ง่ายขึ้นมาก”