จัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนจากมูลนิธิสืบฯ

"ผู้พิทักษ์ป่า" เราเฝ้าป่าไว้ให้คนไทยทั้งชาติ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2018

หลังจากที่ได้รับเงินจากการระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจดอทคอม ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้จัดซื้อเครื่อง GPS จำนวน 22 ตัว ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ ตลอดจนเก็บข้อมูลในการเดินลาดตระเวนเพื่อปกป้องรักษาป่า ให้กับหน่วยป้องกันรักษาป่า 17 หน่วย ของกรมป่าไม้ และอุทยานแห่งชาติพุเตย

GPS ที่ทางมูลนิธิสืบฯ จัดซื้อ

นำ GPS ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่่ทั้งในหน่วยงานและการออกลาดตระเวน


และวันที่ 15 มิถุนายน 2561 จะทำการส่งมอบกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ จำนวน 30 ตัว ให้กับชุดลาดตระเวนของหน่วยป้องกันรักษาป่าทั้ง 17 หน่วย ของกรมป่าไม้ และชุดลาดตระเวนร่วมอีก 13 ชุด ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช