ความคืบหน้าโครงการ Life Hero ฉบับที่ 1/2018

Life Hero Thailand

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2018
สวัสดีค่ะผู้สนับสนุน Life Hero ทุกท่าน :)

If you don’t read Thai and want to know the progress of Life Hero, please contact Ada for update at ada@typn.org

ตอนนี้พวกเราร่วมกันสนับสนุนเด็กๆ ได้แล้ว 166 คนสำหรับปีการศึกษา 2561 ที่เพิ่งเปิดเทอมไปเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมาค่ะ ทางมูลนิธิยุวพัฒน์ซึ่งเป็นภาคีเรื่องการให้ทุนการศึกษา ได้ทำการคัดเลือกเด็กๆ เพื่อจะรับทุนเบื้องต้นประมาณ 200 คน กระจายอยู่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ และน่าน (สามจังหวัดแรกเป็นพื้นที่ที่ทางทีม Life Hero/TYPN ทำงานให้ทุนตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านแคมเปญชื่อ 100liveschallenge และเพิ่มจังหวัดน่านในปีนี้) โดยเกณฑ์เบื้องต้นคือตัวเด็กและครอบครัวต้องการให้เด็กเรียนต่อมัธยม และครอบครัวมีฐานะยากจน โดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน ทั้งนี้ เราอ้างอิงเกณฑ์มาจากระบบคัดกรองเด็กยากจนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ

เด็กที่เรียนประถมในโรงเรียนภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (80% ของเด็กในประเทศไทย) ที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ข้างต้น จะมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเด็กยากจนค่ะ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน คุณครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจะไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลนี้ (เด็กๆ ที่เราคัดเลือกไว้เบื้องต้นอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด) โดยการตรวจเยี่ยมบ้านจะเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน เช่น ที่ดินทำกินของครอบครัว สภาพที่อยู่อาศัย การถือครองยานพาหนะ ฯลฯ โดยคุณครูจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวกลับไปที่ฐานข้อมูลกลางค่ะ หลังจากวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ทุกโรงเรียนทั่วประเทศได้เยี่ยมบ้านของเด็กในฐานข้อมูลและส่งข้อมูลกลับมาแล้ว ระบบจะคำนวณและแบ่งกลุ่มเด็กในฐานข้อมูลเด็กยากจนนี้ออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยากจนพิเศษ (extremely poor) กลุ่มยากจน (poor) และกลุ่มใกล้ยากจน (near poor) ซึ่งโครงการ Life Hero จะให้ทุนกับเด็กที่อยู่ในสองกลุ่มแรกค่ะ โดยจะสามารถยืนยันรายชื่อนักเรียนทุนและแจ้งให้ทุกท่านทราบได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ค่ะ

ระหว่างนี้เป็นช่วงที่เราทำงานกับภาคีที่เหลือเพื่อเตรียมระบบรองรับงาน และพัฒนาอีกสองเครื่องมือ ได้แก่ ระบบพี่เลี้ยง และแนะแนวอาชีพ/เรียนต่อให้พร้อมที่สุดเพื่อเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคมที่เราจะทราบรายชื่อนักเรียนทุนของเราค่ะ นอกจากภาคีที่ได้มีการพูดถึงในวีดีโอแนะนำ Life Hero (TYPN, Taejai.com, มูลนิธิยุวพัฒน์, A-Chieve, OpenDream, ChangeVentures) แล้วนั้น ตอนนี้เรามีภาคีเพิ่มอีกสามองค์กรค่ะ คือ (1) มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต ที่ให้ความอนุเคราะห์สมุดแปลนชีวิตสำหรับนักเรียนทุน Life Hero และนักเรียนทุนของ TYPN ในปีที่แล้ว และร่วมออกแบบเนื้อหาและพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและงานแนะแนวอาชีพกับเรา (2) เครือข่ายจิตอาสาที่จะร่วมพัฒนาระบบพี่เลี้ยงแบบองค์รวมทั้งโรงเรียน (ในพื้นที่ทดลองจังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอน) และ (3) UNICEF ที่จะร่วมมือกับเราในการทำ Job Mapping for Low and Semi-Skilled Labors ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่/ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสำคัญสำหรับออกแบบงานแนะแนวอาชีพ/ศึกษาต่อในช่วงปีที่ 3 (ม. 3) ของเด็กทุนค่ะ เราจะรายงานความก้าวหน้ามาแจ้งให้ผู้สนับสนุนได้ทราบเป็นระยะๆ ค่ะ

นอกเหนือจากงานในขอบเขตที่เล่าไว้ ทางทีมทำงานกำลังเริ่มออกแบบระบบติดตามผลของนักเรียน (comprehensive students’ monitoring and evaluation system) ซึ่งจะลึกและละเอียดกว่าที่วางแผนงานไว้ตอนแรกมากค่ะ เพราะเราต้องการเก็บข้อมูลทั้งในเชิง quantitative และ qualitative เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเด็กที่เราสนับสนุน ซึ่ง insight จะทำให้เราสามารถปรับแผนงานในแต่ละปีให้ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กๆในโครงการ รวมทั้งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่ทำงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสต่อไปในอนาคตค่ะ

ท้ายที่สุดนี้ อยากขอความช่วยเหลือในการกระจายข่าว Life Hero ในเครือข่ายของทุกท่านด้วยนะคะ เราเปิดรับบริจาคเพิ่มเติมจนถึงวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 หวังว่าจะช่วยเด็กๆ ได้เพิ่มเติมจาก 166 คนที่เรามีอยู่ค่ะ โดยสามารถบริจาคได้ที่ www.lifeherothailand.com (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้หนึ่งเท่า) หรือโอนเงินผ่านบัญชี (แล้วต้องส่งข้อมูลตามมาเพื่อบันทึกเข้าระบบและออกใบเสร็จ) ตามรายละเอียดในรูปด้านบนนี้ค่ะ

ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ www.lifeherothailand.com และที่ Facebook Page: Life Hero Thailand

ขอบคุณมากค่ะ
ทีม Life Hero


อ้างอิง

อัพเดทข้อมูล 24 พฤษภาคม 2561