มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 40 ครอบครัว

ซื้อผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง โดยมูลนิธิสันติสุข

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2023

เจ้าหน้าที่มูลนิธิสันติสุขได้ลงพื้นที่ ตามบ้านชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำมีรายได้น้อยและไม่แน่นอน อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวละ 120 ชิ้น

 • เขตพื้นที่ประเวศ จำนวน 4 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง จำนวน 17 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่สงคราม จำนวน 5 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่คลองเตย จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่วัชรพล จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่บางจาก จำนวน 2 ครอบครัว
 • เขตพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 8 ครอบครัว

รวมทั้งหมด 40 ครอบครัว

ก่อนดำเนินกิจกรรม
เป็นครอบครัวมีฐานะยากจนและผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการเข้าห้องน้ำ ถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะ ไม่เป็นที่เรี่ยราดกระจายอย่างเลอะเทอะ แผ่นรองซับ (ผ้าอ้อม) มีราคาสูง เกินที่ครอบครัวมีจะแบกภาระไว้ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย บางครอบครัว หาเช้ากินค่ำ จึงไม่สามารถแบกรับภาระในด้านสุขอนามัยของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้ 

หลังดำเนินกิจกรรม
ทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ได้รับการแบ่งเบาภาระ ในเรื่องค่าใช้จ่าย และการดูแลผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิฤตโควิด ที่ครอบครองอยู่ในช่วงที่ตกงาน ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว พอได้การช่วยเหลือในเรื่องผ้าอ้อม ผู้ป่วยติดเตียงกับครอบครัวมีความสุขและความหวังมากขึ้นและป้องกันการติดเชื้อ

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้พิการและผู้ป่วย
 • เขตพื้นที่ประเวศ
 • เขตพื้นที่ฉลองกรุง
 • เขตพื้นที่สงคราม
 • เขตพื้นที่คลองเตย
 • เขตพื้นที่วัชรพล
 • เขตพื้นที่บางจาก
 • เขตพื้นที่ต่างจังหวัด
40 ครอบครัว
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในเรื่องค่าใช่จ่าย
 2. ช่วยทำให้ครอบครัวผู้ยากไร้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 3. ช่วยให้คุณลักษณะชีวิตผู้ป่วยติเตียงที่มีฐานะยากจนมีความกำลังใจและความหวัง
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


วิดีโอการดำเนินกิจกรรม