ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับให้ผู้สูงอายุติดเตียง

บุญ-ส่ง: สมทบทุนจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ 400 ชุด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2023

แคมเปญ “บุญ” : สมทบทุน เพื่อจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับรวมจำนวน 400 ชุด เป็นแคมเปญที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี เพื่อต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุในครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เวชภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการติดเชื้อและอื่นๆตามมา

ระยะเวลาเปิดระดมทุนที่ร่วมกับเทใจดอทคอม ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม - 4 ตุลาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมระดมทุนจำนวน 231 คน ยอดบริจาค 110,274 บาท

ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ ให้กับ 2 จังหวัด คือ

  1. ชุมชนพื้นที่ร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 158 ห่อ แผ่นรองซับ 120 ห่อ จำนวนผู้ได้รับของ 100 คน
  2. พื้นที่ใน อ.เมือง จ.ระยอง ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 107 ห่อ แผ่นรองซับ 130 ห่อ จำนวนผู้ได้รับของ 100 คน

สิ่งที่ได้จากการทำโครงการ 

  • ครอบครัวของกลุ่มผู้สูงอายุที่ครอบครัวมีรายได้น้อยได้นำของที่รับบริจาคไปใช้ประโยชน์และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเวชภัณฑ์
  • กลุ่มอาสาสมัครที่เข้าไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิด ได้นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไปใช้ได้ทันเหตุการณ์และแบ่งเบาค่าใช้จ่าย เนื่องจากบ่อยครั้งที่อาสาสมัครจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับเองเพราะมีความล่าช้าในการเบิกกับส่วนกลาง (พม.)
  • รอยยิ้มและความปลาบปลื้มที่ผู้สูงอายุรู้สึกได้รับความใส่ใจ ไม่ถูกลืม

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ก่อน : ครอบครัวของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ บางครอบครัวมีความกังวลในเรื่องการได้รับของบริจาค กลัวว่าไม่ได้รับสิทธิแม้จะอยู่ในชุมชนของกลุ่มเป้าหมายก็ตาม อีกทั้งกลุ่มอาสาสมัครมีความต้องการให้มาช่วยเหลือเรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบต่อเนื่อง ไม่อยากให้มาครั้งเดียวแล้วหายไป

หลัง : ได้มีการประสานข้อมูลและเน้นย้ำไปยังตัวแทนผู้รับมอบ ให้มีการกระจายไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น ชุมชนร่มเกล้าแบ่งสายดำเนินงานออกเป็น 10 สาย 10 หมู่บ้าน เพื่อส่งมอบและกระจายไปยังผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ ในส่วนของ จ.ระยอง ส่งมอบที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง และมี พมจ. เข้ามารับทราบและช่วยกำกับดูแลการนำไปใช้

ข้อสรุป จากการสำรวจพื้นที่รับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่มีความต้องการสูงมากในสังคมผู้สูงอายุ และเนื่องจากสินค้ามีราคาสูงและปริมาณการใช้ต่อวันมากสุด คือ 3-4 แผ่น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สูงมากในแต่ละเดือน ทำให้แคมเปญ “บุญ” เป็นหนึ่งในแคมเปญที่ช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์และจิตใจต่อผู้รับเป็นอย่างมาก

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 “ ดีใจมากๆ และขอขอบพระคุณแทนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงทุกท่านในชุมชน ที่ได้รับการบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับในครั้งนี้ ที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย ซึ่งในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากอยู่แล้ว ” นางสมพร เกี้ยวกลาง รองประธานชุมชมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 “ ปกติใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อย่างน้อย 3 ชิ้นต่อวันตัวโต๊ะเองก็เป็นเบาหวาน ทำให้ต้องปัสสาวะบ่อยๆ ไม่อยากทิ้งไว้นานกลัวจะเป็นแผลกดทับ เลยทำให้ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อย และในส่วนนี้มีผู้ดูแล มาช่วยเปลี่ยนและดูแลให้เนื่องจากที่บ้านมีผู้สูงอายุจำนวน 2 คน และต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิที่มามอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ในวันนี้ ” นางมีเลาะ มูฮำหมัด ผู้สูงอายุทีได้รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่บ้านเลขที่ 12 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 “ ขอขอบคุณทางมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือในครั้งนี้ที่สามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ ซึ่งในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 2,000 บาทต่อเดือน ” คุณแผ่ว บำรุงพงษ์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและติดเตียง อ.เมือง จ.ระยอง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้สูงอายุ
  • ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง/ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในพื้นที่ชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม.
  • ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง/ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
200 คนผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง/ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ เนื่องจากสินค้าเหล่านี้มีราคาสูงและความถี่ในการใช้งานต่อวันมากสุดถึง 4 แผ่น เพื่อสุขอนามัยที่ดี
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการติดเชื้อตามมา
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


วิดีโอการดำเนินกิจกรรม